Svaz průmyslu připravil pro své členy pracovní přehled nejvýznamnějších programů podpory pro podnikatele. Podporu můžete nalézt pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, na poradenství a marketing malých a středních podniků, ale také na projekty v digitální oblasti, energetice, oběhovém hospodářství či mobilitě, zaměstnanosti a vzdělávání. Rozcestník obsahuje také informace o zastropování cen elektřiny a plynu, daňových odpočtech na výzkum a vývoj nebo k investičním pobídkám.

Přehled obsahuje jak národní programy např. z ministerstva průmyslu a obchodu či Technologické agentury ČR, tak možnosti financované z Evropských strukturálních a investičních fondů, Národního plánu obnovy a dalších.

Pracovní přehled nejvýznamějších programů podpory pro podnikatele zde.