Úřad práce doporučuje zaměstnavatelům, kteří chtějí nabídnout volná pracovní místa lidem prchajícím z Ukrajiny, se obrátit přímo na ředitele příslušné krajské pobočky ÚP ČR nebo kontaktního pracoviště ÚP ČR. Jejich seznam si můžete stáhnout ZDE.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v souvislosti se zaměstnáváním lidí z Ukrajiny zároveň připomíná, jaká práva mají zaměstnanci. Všichni zaměstnanci v ČR mají právo na:

 • Spravedlivé a rovné zacházení
 • Písemnou pracovní smlouvu
 • Garantovanou minimální mzdu (16 200,- Kč při týdenní pracovní době 40 hodin)
 • Odměnu za vykonanou práci
 • Bezpečné pracovní podmínky
 • Placení zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatelem
 • Placenou dovolenou
 • Nemocenskou

V případě porušování těchto práv se lidé můžou obrátit na MPSV nebo Státní úřad inspekce práce. Další kontakty naleznete ZDE.

MPSV dále připomíná, že zaměstnanci mají vedle toho také povinnosti. Především je důležité:

 • Řádně pracovat a plnit pokyny nadřízených
 • Dodržovat veškeré pracovní předpisy
 • Nejednat v rozporu se zájmy zaměstnavatele