Necelá čtyři procenta absolventů jsou nahlášena na úřadech práce. Uvádí to výroční zpráva České školní inspekce za loňský školní rok, kterou citoval zpravodajský server Finanční noviny.cz.

Podle zprávy bylo ve sledovaném období v rejstříku zapsáno 182 vyšších odborných škol. Inspektoři v průzkumu pracovali s odpověďmi 110 z nich. Na uvedených školách se vzdělávalo téměř 16 000 studentů, naprostá většina v denní formě studia. Relativně vysoká byla úspěšnost studentů vyšších odborných škol při závěrečných zkouškách, dosáhla téměř 95 procent. Nejvíce neúspěšných studentů zaznamenaly církevní vyšší školy – přes sedm procent. Ve veřejných neuspělo necelých šest procent studentů. Nejméně neúspěšných žáků pak měly soukromé vyšší školy (přibližně pět procent).

Ředitelé tohoto typu škol se nejčastěji obávají nepříznivého demografického vývoje. Další rizika pro vyšší vzdělávání spatřují v konkurenci vysokých škol se stejným vzdělávacím programem zakončeným bakalářským titulem a v konkurenci vysokého školství vůbec. Podle ředitelů vyšších škol je vysokoškolský titul studenty hodnocen jako prestižnější, než titul jejich vzdělávacích institucí.

Přibližně tři čtvrtiny vyšších odborných škol v posledních třech letech inovovalo své nabídky vzdělání. Více obnovovaly veřejné a církevní školy, méně soukromé. Ředitelé často zmiňovali také provedené inovace v technickém a počítačovém vybavení svých škol.

-pda-