Lokální brněnské kolo, kterému udělil Svaz průmyslu a dopravy ČR záštitu, je rozděleno do tří částí. Na soutěžící nejdříve čeká internetové předkolo, které se odehraje 19. února. Na vypracování budou mít soutěžící 24 hodin.

Z úspěšně zvládnutého předkola míří cesta na příslušná fakultní kola. První ze dvou, se bude konat na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií 24. února, týmy z Fakulty strojního inženýrství pak fakultní kolo čeká 26. února. V tento den proběhne na fakultě také kariérní veletrh EBEC JobFair, který je otevřen pro širokou veřejnost. Účastníci dostanou šanci poznat zástupce firem a domluvit se s nimi na pracovní příležitosti.

Lokální kolo uzavřeme při univerzitním finále 28. února na Fakultě strojního inženýrství. Zde se dozvíme týmy, které nás budou reprezentovat na regionálním kole – EBECu Central.

Soutěžící si při registraci vybírají jednu ze dvou kategorií, ve kterých následně změří síly s ostatními spolužáky.

CASE STUDY

Soutěžní kategorie určená zejména těm, kteří dají rádi hlavy dohromady a během společné práce problém analyzují. Hledají jeho technické řešení nebo praktické využití v praxi. Výstupem je prezentace výsledku před odbornou porotou skládající se ze zástupců firem a akademické obce.

TEAM DESIGN

V druhé kategorii soutěže studenti prokazují svou zručnost při konstrukci reálného modelu z předurčeného materiálu, který bude plnit jisté funkce dle zadání. Po uplynutí časového limitu mají také za úkol svou práci prezentovat před porotou a dokázat tak, že zařízení dokáže uspět v zadaných úkolech.