Umělá inteligence nám už dnes začíná zpříjemňovat život a práci. Její potenciál je obrovský. Umí zpracovávat ohromné množství dat, analyzovat je a pak se z nich sama učit. V praxi to pak může vypadat tak, že zjednodušuje administrativu a komunikaci, zlepšuje produkty i celé výrobní procesy, nastavuje efektivně obchodní modely, pomáhá ve všech sférách od výrobní po státní.

Jednotný evropský trh bude nabízet stejné možnosti i podmínky pro všechny země

Svaz průmyslu a dopravy proto vítá, že došlo ke shodě nad článkem 3a, který umožní důležitou výjimku pro tzv. “text and data mining” (vytěžování textu), který je zásadní právě pro oblast vývoje algoritmů a rozvoj této oblasti v Evropské unii i v České republice. Tato výjimka bude povinná ve všech zemích EU.

Dohoda evropských institucí znamená, že v Evropě přistoupíme k rozvoji umělé inteligence proaktivně. Rovné podmínky pro vytěžování textu a dat v celé EU umožní našim firmám i výzkumným institucím rozvinout potenciál České republiky v této oblasti na maximum. Svaz povinnou výjimku dlouhodobě podporoval, bez ní by byli v nevýhodě především podnikatelé z menších zemí osmadvacítky, jako je Česko.

Co vlastně znamená text and data mining?

Je to v především vědecká disciplína, která má zásadní význam pro strojové učení, vše, co souvisí s analýzou a zpracováním tzv. Big Data. A tedy je to klíčová disciplína v oblasti umělé inteligence, a to především pro obory jako zdravotnictví, automobilový průmysl, dopravní systémy, kybernetika apod.

Základem je kombinace různých druhů klasifikací, různých druhů algoritmů apod. Text and data mining je důležitý například v oblasti zkoumání genetiky a velkých množství dat – vzorků krve, genetických buněk apod. – nebo v oblasti převodu přirozené řeči při zkoumání významu, smyslu apod.

Zapojení umělé inteligence neznamená porušení autorského práva

Při diskusích k výjimce text and data mining se objevují různé omyly a jedním z nich názor, že povinná výjimka pro data mining poškodí autory, resp. držitele autorských práv. Taková tvrzení ukazují na nepochopení toho, jak technicky funguje internetové vyhledávání a co je a jak funguje data mining. Jedná se o dvě odlišné činnosti, které jsou zřejmě z neznalosti směšovány.

Povinná výjimka rozhodně není obcházením autorského práva, protože využití této rozšířené a povinné výjimky je vázáno na velmi striktní podmínky.

Text a data mining bude možný pouze, pokud budete mít legální přístup k obsahu – zakoupili jste si jej, nebo se jedná o otevřená data. Současně si musíte ověřit, zda vlastník autorských práv nemá k data miningu výhrady.

Zásadní roli dat a jejich analýzy zmiňuje i Koordinovaný plán EU k umělé inteligenci, kde hned v úvodu zaznívá, že umělá inteligence tím, jak zpracovává obrovské množství dat, zlepšuje produkty, procesy a obchodní modely ve všech hospodářských odvětvích.

V příloze tohoto plánu Evropská komise vysvětluje, že mnoho technologií UI (AI) potřebuje ke zlepšení své výkonnosti data. Jakmile budou dosahovat dobrých výsledků, mohou pomoci zlepšit a zautomatizovat rozhodování v téže oblasti. Například systém UI bude naučen a následně použit ke zjišťování kybernetických útoků na základě údajů z dotčené sítě nebo systému.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-

Pokud chce tedy Česká republika být lídrem v oblasti umělé inteligence a budovat skutečně centrum excelence, bez vytěžování dat a textu se neobejde.