Další přibližně tisícovka je obsažená ve schválených projektech. Nejvíce nových pracovních míst vzniká v projektech zaměřených na cestovní ruch. Jsou to zejména podnikatelé v cestovním ruchu, kteří zkvalitněním nabízených služeb prostřednictvím ROP nabízejí práci zejména místním obyvatelům. Právě v cestovním ruchu bylo již vytvořeno 357 nových pracovních míst a 800 jich je v projektech, které byly schváleny k financování.

Podle ředitele Úřadu Regionální rady Ivana Matulíka je nárůst počtu nových pracovních míst pozvolný, protože příjemci nemají povinnost nové pracovní místo zřídit okamžitě po dokončení stavby. Mají na to jeden rok. Nově zřízené pracovní místo nesmí podnikatelé zrušit po dobu tří let, veřejné subjekty musí pracovní pozici udržet pět let. Pokud by tato podmínka nebyla dodržena, hrozí krácení dotace.

V případě, že budou realizovány všechny projekty s novými pracovními místy, tak do pěti let by bylo v Olomouckém a Zlínském kraji 1426 nových pracovních míst.

Mezi projekty, které v následujících letech plánují vytvořit nejvíce nových pracovních míst, patří Seniorcentrum Wolkerovy sady v Zábřehu (91 nových pracovních míst), brownfield na ulici Pavlovická v Olomouci (40 míst), Wellness hotel Alexandria v Luhačovicích (38) nebo hotel U Parku v Olomouci (30).

Projekty, jejichž realizace je již dokončena, plnohodnotně fungují a zřídily i nová pracovní míst, ke kterým se příjemci zavázali ve smlouvě o poskytnutí dotace, jsou: Skiareál Kouty (37), Augustiniánský dům v Luhačovicích (35), hotel Baltaci ve Zlíně (35) nebo pivovar a penzion Černý orel v Kroměříži (22).

Pohledem celkové statistiky je ve schválených projektech 1426 nových pracovních míst, z toho 846 jsou nová pracovní místa v cestovním ruchu, 284 míst ve městech, 72 míst na venkově a 224 nových pracovních míst vznikajících v rámci podpory podnikání na brownfieldech.

Máte nějaké zkušenosti s Regionálním operačním programem Střední Morava?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.