Podle E15, který cituje prvního náměstka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna má být úlohou expertního týmu vydávat stanoviska zejména ve sporných případech zakázek. Existence jedné autority pro tuto problematiku, navíc pod gestorem zákona o veřejných zakázkách, zprůhlední rozhodování v celém systému.

Cílem zřízení nezávislého výkladového místa je předejít mimo jiné riziku, jakým je zastavení proplácení unijních dotací. To letos postihlo hned několik operačních programů, v nichž byly zjištěny nedostatky při kontrolních a auditních šetřeních Evropské komise. České úřady připravují nápravu, vznik expertní skupiny by měl tyto snahy doplnit. „Do dvou týdnů sepíšeme přesnou koncepci a náplň práce týmu. Členy týmu se začnou nabírat v říjnu.

Expertní tým má mít deset členů a každý musí projít výběrovým řízením, samozřejmým předpokladem jsou zkušenosti v oboru veřejných soutěží. Sbor by měl v ideálním případě fungovat od ledna příštího roku, působit má při odboru veřejných zakázek ministerstva pro místní rozvoj. Stal by se také součástí Národního orgánu pro koordinaci politiky soudržnosti.

Založení skupiny je současně reakcí na návrh eurokomisaře pro regionální politiku Johannese Hahna, aby Česká republika více využila znalostí odborníků ke snížení nedostatků v oblasti veřejných zakázek. S tímto doporučením se před časem písemně obrátil na českého premiéra Petra Nečase. „V realizaci veřejných zakázek jsou obecně veliká rizika, a to i v politice soudržnosti. Proto bychom rádi měli jednotné místo pro výklad tam, kde není shoda názorů zúčastněných stran. Například v případě dohadů o správnosti výběrových řízení,“ citoval deník E15 náměstka ministra Brauna.

-pda-