To je bezmála 80 procent všech prostředků na sociální výdaje MPSV v roce 2011. V případě dávek státní sociální podpory, podpor v nezaměstnanosti, příspěvku na péči a dávek nemocenského pojištění výdaje meziročně poklesly. V menší míře se loni navýšily výdaje v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením.

V případě dávek státní sociální podpory, podpor v nezaměstnanosti, příspěvku na péči a dávek nemocenského pojištění výdaje meziročně poklesly. Na dávky nemocenského pojištění (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) stát vloni vydal 21,5 miliardy korun, když úřady evidovaly 1,33 miliónu případů ukončené dočasné pracovní neschopnosti. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k poklesu výdajů o 1,3 miliardy.

Na podpory v nezaměstnanosti bylo celkem uvolněno 10,3 miliardy Kč, což bylo o 3,1 miliardy méně než předloni. Tento pokles byl podle MPSV ovlivněn především nižším průměrným počtem lidí s podporou v nezaměstnanosti (pokles ze 163,5 tisíce v roce 2010 na 132,4 tisíce v roce 2011) a snížením průměrné měsíční výše podpory v nezaměstnanosti. Ta meziročně poklesla z předloňských 5698 korun na 5586 korun.

Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc) činily v roce 2011 zhruba pět miliard Kč, což představovalo meziroční nárůst o 1,1 miliardy. Analýza MPSV uvádí, že nárůst byl způsoben vyšším počtem domácností v hmotné nouzi (v roce 2011 v průměru šlo o 91 tisíc domácností, o 12 tisíc více než v roce 2010), omezení nároku na sociální příplatek v systému státní sociální podpory (s dopadem do systému pomoci v hmotné nouzi) a růstem cen v oblasti bydlení.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením byly v roce 2011 vyplaceny v objemu 1,9 miliardy korun, což bylo zhruba o sto miliónů korun více než v roce předchozím. Výdaje na příspěvek na péči v roce 2011 meziročně poklesly o 1,5 miliardy na 18,1 miliardy Kč. Tento pokles byl způsoben především snížením výše příspěvku v prvním stupni závislosti u osob starších 18 let od ledna 2011 z původní částky 2000 Kč na 800 Kč. Na dávkách státní sociální podpory stát vyplatil v roce 2011 36 miliard korun, takže v porovnání s rokem 2010 ušetřil 4,8 miliardy.

-pda-