Tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR jako každý rok zahájí Mezinárodní strojírenský veletrh. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák během něj zhodnotí, jak se dařilo vládě v loňském roce a předá jí i úkoly do roku následujícího. Pozvání přijal předseda vlády Petr Fiala, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, ministr dopravy Martin Kupka nebo ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a další.

„Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně patří mezi nejvýznamnější evropské veletrhy v oboru a já jsem rád, že se vystavovatelé vrací. Zahájíme ho jako tradičně naším sněmem. Jelikož se letos scházíme v mimořádně těžké době, která je pro řadu firem složitá, tak chceme premiérovi a ministrům připomenout, aby právě na firmy v těchto těžkých chvílích nezapomínali. Průmysl naši zemi, jednu z nejprůmyslovějších v Evropě, vždycky živil a živí. Bez něj naši ekonomiku znovu nakopnout nedokážeme,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Sněm Svazu průmyslu je společenská akce pro 350 hostů. Pro členské firmy Svazu je Sněm jedinečnou platformou, kde mohou vznést své dotazy na členy vlády i náměstky a odborníky z ministerstev. Svaz průmyslu na něm každoročně oceňuje úspěšné firmy a osobnost průmyslu. Letos potřetí udělí také Cenu za Průmysl 4.0, jejímž partnerem je Česká spořitelna. Hlavní část Sněmu bude možné stejně jako v předchozích letech sledovat online.

DALŠÍ AKCE SP ČR NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU

V letošním roce se Svaz průmyslu a dopravy ČR na veletrhu představí ve společné expozici s Elektrotechnickou asociací ČR na stánku č. 111 v pavilonu F. Pro návštěvníky připravil ve spolupráci s partnery několik dalších akcí. Největší z nich je Francouzsko-české fórum na téma udržitelného průmyslu a energetické účinnosti, které Svaz pomáhá pořádat Francouzsko-české obchodní komoře. Cílem je představit konkrétní příklady využití inovativních technologií a řešení v oblastech, jako jsou úspory energie v průmyslu, snižování uhlíkové stopy, zelené materiály a cirkulární ekonomika.

Další akce pak mohou zájemci navštívit přímo na stánku SP ČR. Svaz průmyslu zde například ve středu 5. října podepíše memorandum o spolupráci s indickou delegací, zástupci Grant Thorton a Envitrail poté představí případovou studii na uhlíkovou stopu v konkrétním podniku. Ve čtvrtek 6. října Svaz společně s UMPRUM uspořádá UMlab – workshop, který ukáže konkrétní možnosti spolupráce studentů UMPRUM s firmami. Celý podrobný program doprovodných akcí SP ČR pak najdete zde.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Svaz průmyslu a dopravy jako již tradičně převzal nad Mezinárodním strojírenským veletrhem záštitu. Na letošním ročníku, který trvá od 4. do 7. října, bude vystavovat 1 256 firem ze 41 zemí. Hlavními tématy 63. ročníku MSV jsou inovativní technologické novinky, energetická efektivita i digitální řešení pro průmysl budoucnosti.