Ve firmách je patrný nárůst ochoty k plošnému vyplácení nadstandardních odměn. Vyplývá to z šetření portálu Jobs.cz, do něhož se zapojilo téměř 1800 respondentů z řad zaměstnanců a 101 zástupců personálních oddělení firem.

Zatímco loni počítalo s výplatou 13. platu nebo ročních bonusů jen 13 procent zaměstnanců, letos se jejich počet zvýšil na 19 procent. Zároveň ale mírně vzrostl počet těch, kdo odpovídají, že jejich zaměstnavatel bonusy nevyplácí. Loni to bylo 58 procent odpovědí, letos 61 procent.

Proti loňsku kleslo množství zaměstnanců, kteří si odměnami nejsou jisti, a proto na ně raději nespoléhají (letos 11 procent, loni 18 procent). K mírnému snížení došlo rovněž u počtu těch, kdo s výplatou bonusů nepočítají kvůli špatné ekonomické situaci firmy (letos devět procent, loni 11 procent).

„Transparentní komunikace a snížení míry nejistoty, zda bonusy nakonec vyplaceny budou, či nikoliv, může být pro zaměstnance příjemnější než dlouhé lavírování,“ komentoval výsledky šetření Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, která portál Jobs.cz provozuje.

Odpovědi zaměstnanců i personalistů firem ukazují na nezanedbatelné zlepšení ve vyplácení ročních prémií. Letošní rok byl pro řadu firem poměrně složitý, přesto však zřejmě pro většinu skončí s příznivějšími hospodářskými výsledky než loni, doplnil.

Souběžné dotazování mezi zaměstnavateli potvrdilo meziroční zlepšení ohledně přiznávání ročních odměn a 13. platů. Plošně je letos hodlá vyplatit 41 procent ze společností, které se do průzkumu zapojily (loni 29 procent), zatímco 34 procent respondentů uvedlo, že jejich firma žádné nadstandardní odměny na konci roku nikomu vyplácet nebude (loni 43 procent). Zbylých 26 procent zaměstnavatelů hodlá roční bonusy nebo 13. platy letos vyplatit pouze vybraným zaměstnancům, zatímco loni takto postupovalo 28 procent firem.

Dostali jste od svého zaměstnavatele roční prémie?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.