Máme s tímto projektem skvělou zkušenost. Většina podniků potřebuje jen malou pomoc při rozjezdu. Dokáží pak naplno využít nabízenou příležitost. A z řady důvodů je to velmi výhodné i pro náš stát a společnost,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Projekt chce pomoci nastartovat sociálně podnikatelské aktivity s perspektivou udržitelnosti, které přinášejí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem, a které tím zároveň oživují místní ekonomiku. Zvýšená péče o zaměstnance, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni (např. lidé dlouhodobě nezaměstnaní, lidé se zdravotním znevýhodněním propuštění vězni a další) s sebou nese i vyšší náklady, proto by zahájení sociálního podnikání nebylo bez podpory z OPZ často možné. Žádosti je možné podávat až do konce listopadu příštího roku. Více informací o výzvě získáte na webových stránkách Evropského sociálního fondu.

V předchozích dvou výzvách se žádostmi o podporu uspělo celkem 38 žadatelů, kteří na své projekty získali zhruba 150 milionů korun. Je mezi nimi například masérské centrum, prádelna, výrobna těstovin či polévkárna. Práci v nich zatím našlo přes dvě stě znevýhodněných lidí.

Všichni, kteří se o problematiku sociálního podnikání zajímají, se mohou zúčastnit stáží v již fungujících podnicích nebo využít bezplatných konzultačních služeb 14 lokálních konzultantů – úspěšných sociálních podnikatelů. Smyslem těchto aktivit je zvyšovatpovědomí o sociálním podnikání a povzbuzovat zájemce k založení a udržení těchto podniků. Více informací se dozvíte na www.ceske-socialni-podnikani.cz.

Zdroj: www.mpsv.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.

-lhe-