Podle analýzy ministerstva financí není tempo růstu penzijního připojištění oproti minulosti tak rychlé proto, že počet účastníků činí již zhruba 90 procent ekonomicky aktivních lidí ČR. A podle analytiků se dá čekat, že v budoucnu spíše než nárůst nových účastníků budou penzijní fondy řešit přestup klientů z transformovaných do nově vzniklých účastnických fondů.

S rostoucím počtem penzijních připojištění stoupl podle ČTK také objem státních příspěvků, které jsou státem poskytovány ve prospěch účastníků penzijního připojištění na jejich příspěvky. Za první pololetí roku 2011 objem vyplacených státních příspěvků dosáhl 2,79 miliardy Kč, což je o 56 milionů Kč více než ve stejném období loni.

Roste také celkový objem účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů), který letos do konce června činil 11,418 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 155 milionů Kč.

Relativně nízké úložky, kterými účastníci do fondů přispívají, zůstávají podle Macka problémem. “Pokud bychom brali penzijní připojištění jako prostředek k zajištění stejného životního standardu jako před odchodem do důchodu, byla by výše pravidelných měsíčních příspěvků nedostatečná,” dodal.

Počet penzijních připojištění, u kterých jsou ministerstvem evidovány příspěvky zaměstnavatele, mírně vzrostl proti konci roku 2010 o 2,9 procenta. K 30. červnu evidovalo MF 1,929 milionu těchto penzijních připojištění.

Počet účastníků penzijního připojištění:

rok počet v milionech

2000                2,37

2001                2,53

2002                2,62

2003                2,74

2004                2,96

2005                3,28

2006                3,59

2007                3,94

2008                4,21

2009                4,39

2010                4,53

1. pololetí 2011 4,55

Zdroj: MF

-red-