Podle listu Mladá fronta Dnes program odstartoval 1. srpna a potrvá do 31. července 2014.

Deník uvádí, že pomoc z projektu bude spočívat především v tom, že lidé získají možnost praxe ve veřejné správě. Tak by měli rozšířit své zkušenosti a tím i možnost uplatnění na trhu práce. Podmínkou účasti je minimálně středoškolské vzdělání a evidence v úřadu práce déle než pět měsíců. Splnění všech podmínek pro zařazení nezaměstnaných lidí do programu posoudí podle MfD zprostředkovatel, který na úřadu práce s klienty spolupracuje. Na pomoc lidem, kteří mají odbornou praxi po ukončení studia kratší než dva roky, je v regionu vyčleněno 23 milionů korun z Evropského sociálního fondu.

-pda-