První ze série setkání proběhlo dne 14. září na úřadu práce v Karlových Varech – zúčastnilo se ho přes 30 kariérních a výchovných poradců zdejších základních a středních škol. Účastníci získali informace o pracovním trhu regionu z hlediska současného stavu i předpokládaného vývoje a seznámili se s fenoménem čtvrté průmyslové revoluce. Diskutovalo se také o možnostech lepšího nastavení spolupráce základních škol se středními školami a místními podniky. Své nabídky představili regionální střední školy a zástupci společností Witte Nejdek, Moser, CERMA Steel a M & N Ostrov.

Další setkání se uskuteční 21. září v Sokolově a 27. září v Chebu.

Obdobné setkání již SP ČR s dalšími partnery zorganizoval v Olomouckém kraji. Do konce roku se setkají také výchovní a kariérní poradci v Ústeckém kraji, na Vysočině a v Královehradeckém kraji.

Radka Šplíchalová,

regionální manažerka SP ČR pro Ústecký a Karlovarský kraj