Podle Mládka trh práce má nedostatek odborníků v tomto směru, protože maturanti často dávají přednost studiu humanitních oborů.

Nabídka neodpovídá poptávce

Je celkem zřejmé, že procento absolventů technických škol je nižší, než by bylo zapotřebí. Je to jeden z hlavních problémů, protože struktura nabídky pracovní síly neodpovídá poptávce průmyslu, a stále s tím bojujeme,” řekl ministr.

Spolupráce akademické sféry s komerční

Je to příhodné spojení, že zahajujeme první technický studijní obor na Jihočeské univerzitě za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu. Vždyť tento obor je výsledkem spolupráce akademické sféry s tou komerční a jeho otevřením reagujeme na poptávku na trhu práce v jižních Čechách,” uvedl rektor JČU Libor Grubhoffer. Podle něj má mechatronika velkou budoucnost. Rektor je přesvědčen o tom, že o absolventy tohoto oboru bude stát řada firem v Jihočeském kraji.

Rozhodující faktor pro investory

Přítomnost nositelů technického vzdělání v regionu hraje při rozhodování investorů o umístění investice významnou roli. „Podpora kvalifikované pracovní síly, které je v České republice nedostatek, a také propojení investorů s univerzitami je proto jednou z našich priorit,” uvedl Ondřej Votruba, pověřený řízením agentury CzechInvest.

Mechatronika nabízí interdisciplinární vzdělání spojující elektroniku s elektrotechnikou, výpočetní techniku s informatikou a strojírenstvím. Čtyřletý bakalářský studijní obor bude zajišťovat JČU nejen ve spolupráci s ČVUT, ale také s českobudějovickou společností Robert Bosch.

Vítáte otevření technického oboru na Jihočeské univerzitě?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-