Stejně jako pro všechny nezaměstnané, existují i pro skupinu uchazečů starších 50 let klasické rekvalifikace. Navíc úřady práce nabízejí program s názvem Třetí kariéra. Tam se uchazeči o práci učí zacházet s počítači a další dovednosti, které zaměstnavatelé často vyžadují.

Při vytvoření nového místa má zaměstnavatel po dobu osmi měsíců získat příspěvek až 14 tisíc měsíčně na mzdu. Úřady práce očekávají, že to zaměstnavatelé budou vnímat a vytvoří celkem asi 50 nových míst. Problém je, že se vzdělává 250 lidí. Účinnost je tedy 20procentní.

Pro mladé uchazeče je zase zajímavá třeba Evropská dobrovolnická služba. Určená je lidem do 30 let. Vyberou si obor, který je jim blízký, a tomu se bez nároku na honorář rok věnují v zahraničí.

Mají přitom hrazenou cestu, ubytování, stravu, pojištění a dostávají i solidní kapesné. Absolvent získá zkušenosti, vylepší si jazykové možnosti, získá sebevědomí a naučí se lépe prezentovat. U pohovoru tak má větší šance.

Z desítky telefonicky obvolaných lidí, bývalých dobrovolníků, všichni pracovali. Personalisté si zkrátka raději pozvou na pohovor ty absolventy, kteří vedle školy mají uvedené i stáže a brigády. Je pro ně důležité, že mají pracovní zkušenosti a je to důkaz, že jsou aktivní.

Větší šanci než nově vzdělávaní senioři mají spíše absolventi škol. Firmy zohledňují i to, že u starších lidí hrozí nemoci, očekávají díky praxi větší mzdu a nenechají sebou tak manipulovat.

Mladí nabízejí větší aktivitu, lépe se přizpůsobují a většinou i jazyková vybavenost je vyšší.

Co si myslíte o programech pro konkrétní věkové skupiny nezaměstnaných?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.