V průběhu konference byly shrnuty výstupy několikaměsíční výměny zkušeností česko-německých pracovních skupin, kterých se účastnili také zástupci SP ČR.

„Řada firem si je vědoma nezbytnosti spolupráce se školami při výuce odborných předmětů a překlopení teoretických znalostí do praktické roviny. Nicméně, je třeba si uvědomit, že bez podpory státu v podobě legislativních změn nelze dosáhnout ucelené koncepce duálního systému odborného vzdělávání,“ konstatovala regionální manažerka SP ČR pro Ústecký a Karlovarský kraj Radka Šplíchalová. „Jsem proto velmi rád, že na konferenci zazněla také připravovaná opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podporující implementaci nezbytných prvků do vzdělávací soustavy, které již delší dobu Svaz průmyslu a dopravy ČR prosazuje“ dodal expert pro oblast vzdělávání SP ČR Miloš Rathouský.

Účastníci se v závěru seznámili s praktickými příklady mobilit v oblasti odborného vzdělávání v rámci programu Erasmus+ a s připravovaným projektem zaměřeným na vzdělávání učitelů odborných předmětů středních škol formou duálního systému vzdělávání – KAtLA, realizovaným Technickou univerzitou Drážďany.

-rs-