Napsal to server ProByznys.info.

Zásadní jsou dvě věci: mít sestavený detailní plán a nezapomenout do něj zapojit i komunikaci. Pokud toto zvládnete, máte téměř vyhráno.

„Za nejdůležitější považuji dobře změnu naplánovat, a to jak z pohledu její samotné realizace – proces, jednotlivé kroky, zodpovědnost konkrétních osob – tak načasování/spuštění. Tento druhý aspekt ale samozřejmě nemusí být vždy zcela ovlivnitelný,” domnívá se Jaroslav Havel, řídící partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Podle něj je také důležité získat pro změnu ještě před její realizací klíčové osoby ve firmě, které pak fungují jako „agenti změny”, podporující její provedení a interní komunikaci a tlumící případné negativní emoce.

Přispěly provedené změny ve vaší firmě k celkovému zlepšení?

Řekněte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.