Desítky zástupců firem, které se do dotazníkového šetření zapojily, si nenechaly ujít prezentaci výsledků C&B Data Monitor, která proběhla v květnu a shrnovala poznatky z průzkumu v oblasti odměňování a benefitů.

„Podle průzkumu firmy v oblasti benefitů nehodlají šetřit. Naopak prostředky na benefity na jednoho zaměstnance porostou. Zhruba polovina firem říká, že prostředky na benefity zanechá tak, jak je měla v předešlém roce a 46 % do nich chce dát ještě více prostředků a mít je zajímavější pro zaměstnance,“ říká Josef Chovanec, konzultant TREXIMY. „Méně chce dát do benefitů pouze 4,3 % firem,“ dodává Josef Chovanec. „Trend je udržet nebo navýšit prostředky na jednoho zaměstnance v benefitech,“ vysvětluje.

„V průzkumu 20 % firem označilo, že letos zavádí nějaký nový benefit,“ říká Josef Chovanec. Nejčastěji zaváděnými benefity jsou dle odpovědí cafeteria systém, poukazy, věcné dary nebo slevové poukazy pro zaměstnance. Odpovědi se však liší podle velikosti firem, například u těch mezi 250 až 500 zaměstnanci je nejčastěji zaváděným benefitem příspěvek na dopravu do zaměstnání. „V průzkumu jsme záměrně nechali i ty odpovědi, kterých je malý počet. I firmy, které mají rozsáhlé portfolio benefitů a chtějí zavést nějaký nový, se tak mohou inspirovat,“ doplňuje Josef Chovanec ke zveřejněné podobě průzkumu.

Výsledky zmiňovaného průzkumu C&B Data Monitor jsou na webu hrdrive.cz volně k dispozici v interaktivní podobě. Kdokoli se o oblast mezd a benefitů zajímá, najde kompletní výsledky průzkumu v sekci srovnání s trhem práce. Může si tak projít oblasti a odpovědi také podle kritérií, které jsou pro něj nejrelevantnější. Odpovědi týkající se benefitů lze filtrovat dle velikostí firem, v případě mezd je možné vybrat i více kritérií, např. kraj nebo odvětví.

C&B Data Monitor je nástroj, který v přehledné podobě přináší data o vývoji mezd z veřejně dostupných strojů a zahrnuje v sobě také vlastní průzkum TREXIMY o plánech firem v oblasti mezd a benefitů. Průzkum děláme dvakrát ročně. Podzimní vlna mapuje plány pro oblast odměňování, zjišťuje, kolik firmy dávají do finančního plánů pro příští rok. V jarní vlně zjišťujeme, na čem se firmy dohodly s odbory a zaměstnanci.

Zdroj: www.trexima.cz