Vzhledem k růstu mezd i během koronavirové pandemie se může řada firem ptát, zda jsou jejich mzdy na českém trhu stále konkurenceschopné a dostatečně motivační pro nábor nových zaměstnanců. „Našim klientům nabízíme produkt Mzdový benchmarking, který umožňuje srovnání mezd v rámci ČR, krajů i konkrétních pozic. Firma tak získá přesná data o tom, jak si v odměňování stojí v porovnání s konkurencí,“ vysvětluje Ing. Pavel Puff, obchodní ředitel společnosti TREXIMA.

Koronavirová pandemie se na trhu práce sice neprojevila poklesem výše průměrné mzdy, ale ke konci minulého roku byl zaznamenán meziroční pokles zaměstnanců o 162,9 tisíc, tedy o 5,2 %. Snížil si také průměr měsíčně odpracované doby, a to o 7,9 hodin. Napříč jednotlivými odvětvími se potom následky vládních protikoronavirových opatření projevovaly různě. Nepřekvapivě se dotkly především odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“. V obou odvětvích se meziročně snížil počet zaměstnanců, přičemž v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ šlo o velmi výrazný pokles. Ubylo zde 24,9 tisíc zaměstnanců.

„Aktuální statistické výsledky jsou samozřejmě velmi důležité pro vytvoření obrázku o stavu české ekonomiky. Pro mzdová srovnání proto používáme aktuální mzdová data za rok 2020, kde dokážeme vysledovat trendy v rámci jednotlivých oborů i na konkrétních pozicích. Klient získá faktický podklad použitelný například pro nábor nových zaměstnanců nebo pro vyjednávání kolektivní smlouvy s odborovou organizací,“ vysvětluje Puff.

Máte zájem o mzdové srovnání mezd vašich zaměstnanců? Zajímá vás, jak odměňují obdobné pozice jiné firmy v rámci vašeho kraje? Kontaktujte nás. Mzdové srovnání založené na aktuálních mzdových datech pro vás rádi připravíme.

Zdroj: www.trexima.cz