Princip stejné mzdy za stejnou práci na stejném místě se brzy stane v Evropě realitou. V praxi to znamená, že čeští dělníci vyslaní na projekt do Německa či Francie budou mít nárok na stejnou mzdu, kterou pobírají místní pracovníci. Dosud se museli spokojit pouze s minimální mzdou platnou v daném státě.

Na revizi směrnice o vysílání pracovníků, která nová pravidla pro odměňování zavádí, se tři hlavní unijní instituce – Komise, Evropský parlament a Rada – shodly po několika letech vyjednávání. „Byla to dlouhá debata, která po dlouhá léta rozdělovala Evropu na dvě části. Zvládli jsme se ale dohodnout,“ představila výsledek včerejšího nočního jednání náměstkyně bulharského ministerstva práce Zornitsa Roussinová.

Právě pro Bulharsko jako předsednickou zemi Rady EU je dořešení otázky vysílání pracovníků jednou z priorit. Nyní vše nasvědčuje tomu, že na předsednictví estonských kolegů navázalo úspěšně a že revize směrnice bude v blízké době skutečně přijata. Zbývá ještě získat souhlas ze strany zástupců členských států a také z Evropského parlamentu.

12 + 6 měsíců nestačí

Kompromis se podařilo dosáhnout například v souvislosti s délkou vyslání. Komise totiž navrhla, aby se na pracovníky vyslané déle než 24 měsíců vztahovalo kompletní pracovní právo hostitelské země, podobně se k tomu postavil Evropský parlament.

Francie však dlouho trvala na tom, aby byla tato lhůta kratší. Výsledkem je, že pracovník může být vyslán na dvanáct měsíců s možností prodloužení o dalších šest bez toho, aby se na něj pracovní právo přijímacího státu uplatňovalo.

„Tento rádoby politický kompromis s magickým číslem 12 je pro byznys a realitu podniků zklamáním,“ komentovala výsledek jednání Vladimíra Drbalová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Drbalová: Je to Pyrrhovo vítězství evropských institucí, které v reálu poškodí podniky, znemožní jim dostat se k pracovní síle s potřebnými dovednostmi a kvalifikací, omezí mobilitu v Evropě.

Unijní instituce se také dohodly na tom, že revize směrnice o vysílání pracovníků by měla v EU fungovat co možná nejdříve. Na místo čtyřletého přechodného období, které prosazovala například ČR, se proto čas na transpozici směrnice do národního práva omezil na dva roky.

K tomu je kritická i Hospodářská komora ČR (HK ČR).

„Schválené znění revidované směrnice o vysílání pracovníků, pokud jde o délku vyslání 12 + 6 měsíců, je podle nás nedostačující, stejně tak jako jen dva roky na transpozici,“ řekl EurActivu mluvčí HK ČR Miroslav Diro.

Vysláno je jen 1 % pracovníků

Drbalová navíc pro EurActiv uvedla, že dohoda na revizi směrnice je „Pyrrhovým vítězstvím evropských institucí, které v reálu poškodí podniky, znemožní jim dostat se k pracovní síle s potřebnými dovednostmi a kvalifikací, omezí mobilitu v Evropě.“

Zároveň upozornila, že oblast vysílání pracovníků rozhodně není tématem, na kterou by se Junckerova Komise měla zaměřovat. Jde totiž o pouhé 1 % pracovníků v EU, která se pracovních trhů v hostitelských zemí v podstatě nedotknou. „Absence transpoziční lhůty situaci pro adaptaci podniků ještě zhorší,“ dodala Drbalová.

Dopravců se směrnice týkat nebude

Česko naopak vítá výslednou dohodu nad jedním z hlavních sporných bodů, a to vyjmutí sektoru dopravy z působnosti směrnice, které dlouhodobě prosazovalo. Řidiči kamionů totiž během jednoho dne mohou překročit několik státních hranic. Pokud by se na ně revidovaná směrnice uplatňovala, museli by například při průjezdu Německem dokázat, že mají stejný plat jako němečtí řidiči.

ČESMAD: Není to tak, že bychom vyhráli. Nicméně kdyby k tomu kroku (vyjmutí) nedošlo, tak už jsme prohráli.

To by však bylo administrativně velmi náročné, podle sdružení dopravců ČESMAD Bohemia dokonce likvidační. Vyjmutí sektoru z působnosti směrnice proto s rezervou vítají. „Není to tak, že bychom vyhráli. Nicméně kdyby k tomu kroku (vyjmutí) nedošlo, tak už jsme prohráli,” řekl mluvčí ČESMAD Bohemia Martin Felix pro ČTK.

Dlabajová: Včerejší rozhodnutí nám dává prostor pracovat na nových specifických pravidlech pro vyslané řidiče.

Pro řidiče budou platit speciální pravidla

Čeští dopravci si totiž uvědomují, že na jejich podnikání bude mít dopad tzv. silniční balíček, který v loni navrhla Evropská komise. I tento návrh byl podle sdružení ČESMAD nepřijatelný, nyní je však projednáván v Evropském parlamentu, který může jeho výslednou podobu ovlivnit.

„Včerejší rozhodnutí nám dává prostor pracovat na nových specifických pravidlech pro vyslané řidiče a nastavit je tak, aby konečně odpovídaly reálným podmínkám na trhu,“ prohlásila europoslankyně Martina Dlabajová (ANO, ALDE).

Hospodářská komora: Obáváme se, že některé, zejména zakládající členské země jen přesunou svůj zájem na prosazení přísných podmínek pro dopravu do přípravy tohoto speciálního balíčku.

Vyjmutí dopravy ze směrnice a specifickou úpravu pro dopravu vítá i Hospodářská komora, která podobně jako ČESMAD upozorňuje, že se jedná pouze o dočasné vítězství. „Obáváme se, že některé, zejména zakládající členské země jen přesunou svůj zájem na prosazení přísných podmínek pro dopravu do přípravy tohoto speciálního balíčku,“ řekl redakci mluvčí HK ČR.

Budoucnost dopravců je proto stále nejasná a členské země i Evropský parlament bude čekat další jednání a hledání kompromisu přijatelného pro všechny.

„Sektor dopravy je vysoce mobilní a vyžaduje specifickou úpravu pravidel, která by měla být nekomplikovaná, jednotná, jednoznačná a snadno vymahatelná s cílem usnadnit dopravní činnosti a současně chránit řidiče,“ uvedla Dlabajová, která je zpravodajkou stanoviska výboru pro zaměstnanost a sociální věci k silničnímu balíčku.

Autor: Aneta Zachová

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz 

-lhe-