Nejlépe placeným zaměstnáním, v němž si ženy vydělají více než muži, je profese finanční analytik, kde průměrný ženský plat dosahuje 40 857 korun, což je 102 % průměrného platu muže na stejné pozici. Nejvyšší rozdíl ve prospěch žen eviduje služba Platy.cz v případě pozice správce budov, kde ženy berou v průměru o 2217 korun, respektive o 9 % více než muži.

Naopak nejvyšší poměr průměrných platů ve prospěch mužů je 145 %. Jde o pozici provozní manažer, kde muži berou v průměru 47 406 korun, zatímco ženy pouze 32 766 korun.

Existují ale i pozice, u nichž nelze spolehlivě vypočítat průměrný plat pro obě pohlaví, protože žen či mužů v nich pracuje příliš málo. Zde se jasně projevuje výrazná dominance mužů ve vysokopříjmových skupinách.

Zatímco průměrný plat na nejlépe placeném typicky mužském místě přesahuje 138 tisíc korun, průměrný plat na nejlépe placeném typicky ženském místě dosahuje jen přibližně 70 500 korun.

Výrazné rozdíly mezi mužskými a ženskými platy jsou vidět na obou koncích platové škály,“ říká business analytik služby Platy.cz Zdeněk Němec.

U vysokopříjmových profesí jde podle něj převážně o vrcholový management, doplněný špičkově placenými odborníky v tradičně mužských oborech, jako je IT architekt nebo pilot.

V oblasti nízkopříjmových pozic pak naopak převažují ty, které jsou zastávané především ženami, jako je uklízečka, pomocná kuchařka nebo šička. Zde se projevuje slabší vyjednávací pozice žen vůči zaměstnavatelům kvůli mateřství a péči o děti.

Jak by podle vás bylo možné pomoci ženám uplatnit se v profesích s vysokými platy?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.