Nové výtvarné klání, které by mělo už malé Čechy vést k zamyšlení nad hodnotou zdraví a života, odstartuje druhý lednový týden. Soutěž, kterou vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod záštitou ministerstva práce a sociálních věcí, začíná 7. ledna 2013 a potrvá do 29. března 2013. Děti budou soutěžit ve dvou věkových kategoriích: 6-10 let a 11-16 let. Bezpečné chování mají zachytit s pomocí libovolných výtvarných technik. Přihlášené malby, kresby, koláže a grafiky bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Státního úřadu inspekce práce, Českomoravské konfederace odborových svazů, organizátora a partnera soutěže.

Výsledky soutěže, která se koná ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci evropské kampaně „Zdravé pracoviště“, se zveřejní 23. dubna 2013 při příležitosti veletrhu FOR INDUSTRY 2013. Na tomto 12. mezinárodním veletrhu strojírenských technologií v Praze-Letňanech ceny získá pět vítězů v každé kategorii.

Ohodnoceny budou rovněž vítězné školy a školská zařízení včetně pedagogů, kteří přispěli k tvorbě vítězných prací a přihlásili je do soutěže.

Více informací a podrobné propozice k soutěži budou k dispozici na http://skoly.vubp.cz.

Má MPSV pro mladé lidi podobné akce pořádat?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.