Publikace je rozdělena do tří částí:

  • Časové řady trhu práce v letech 1991 – 2014,
  • Situace na trhu práce – závěr roku 2014,
  • Regionální statistika trhu práce v ČR v roce 2014.

Ze statistické ročenky se veřejnost mimo jiné dozví, že:

  • Průměrný podíl nezaměstnaných osob v roce 2014 dosáhl 7,7% a v porovnání s předchozím rokem se nezměnil,
  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání činil v loňském roce 561,4 tis. a byl o 3,0 tis. nižší než v roce 2013,
  • průměrný počet volných míst v roce 2014 byl zaznamenán ve výši 48,7 tis. a meziročně tak vzrostl o 9,7 tis.,
  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se snížil z 117,9 tis. v roce 2013 na 115,9 tis. v roce 2014, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání poklesl z 20,9 % na 20,6%,
  • průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti klesla z 6284 Kč v roce 2013 na 5958 Kč v roce 2014, na konci roku 2014 činila 6039 Kč, zatímco v prosinci 2013 dosáhla 6343 Kč,
  • v roce 2014 bylo v rámci APZ nově vytvořeno celkem 67 131 pracovních míst.

 

Statistická ročenka trhu práce za rok 2014 má 256 stran. Ve formátu A4 vyšla v nákladu 300 kusů. Publikaci si lze zdarma stáhnout z webu MPSV.

 

-lhe-