Některé skupiny obyvatel jsou na trhu práce dlouhodobě znevýhodněné. Podpora zaměstnanosti je investicí, která se našemu státu i Evropské unii vrátí. Snížení nezaměstnanosti padesátníků, žen po rodičovské dovolené a absolventů je pro nás jednou z priorit,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Za velmi důležitou považuji také podporu rodin s dětmi a začleňování sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob,“ dodává Michaela Marksová.

S aktivním řešením nezaměstnanosti přicházejí projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Na osobní rozvoj, vzdělávání a začleňování ohrožených skupin do společnosti bylo přiděleno v rámci jednotlivých projektů přes 51,8 miliardy korun. Nejvíce, 19,5 miliardy korun, se využilo na projekty zaměřené na zlepšování přístupu k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti. Přes 13 miliard korun směřovalo na projekty podporující sociální služby a sociální začleňování. Některé projekty již skončily, jiné ještě běží a budou prostředky využívat až do konce roku 2015.

Projekty se zaměřují na absolventy, lidi po padesátce, rodiče po rodičovské dovolené, osoby s hendikepem a další. Nezapomínají však ani na zaměstnavatele, kteří zvyšují svoji konkurenceschopnost vzděláváním zaměstnanců a vytvářením optimálních pracovních podmínek.

V současnosti je již téměř 95 procent financí přiděleno na projekty, které podpořily statisíce lidí různého věku i vzdělání. Kromě jejich lepšího uplatnění na trhu práce zajistily i na dobu minimálně jednoho roku vytvoření tisíců pracovních míst. K dispozici zbývají už jen 4,4 miliardy korun, tedy jen několik procent z celkového rozpočtu.

Máte nějakou zkušenost s projekty Evrospkého sociálního fondu?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.