Počet kontrol prováděných u zaměstnavatelů proto vzroste proti loňskému roku až na 200 000. A při kontrolách bude pomáhat i 180 mobilních kanceláří zřízených s podporou evropských fondů.

„Síť inspektorátů dnes nepokrývá ani všechna bývalá okresní města, výkon kontroly je tedy mnohdy komplikovaný a časově náročný,” citoval deník slova ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Ministerstvo proto podle něj plánuje zakoupení a vybavení automobilů. V nich se budou mobilní kanceláře nacházet. Bude v nich laptop, tiskárna, skener, dálkové připojení k internetu a GPS.

Na zvýšenou kontrolní činnost nelegálního zaměstnávání se MPSV ale zaměřilo už v loňském roce. Jen během léta 2011 bylo nad rámec běžných kontrol provedeno víc než 5000 kontrol takzvaně koordinovaných, které se zaměřily právě na tento nešvar; zejména v oblasti pohostinství a ubytovacích zařízení. Úředníci MPSV vypracovali podle zjištění deníku Právo analýzu, podle které se ekonomické ztráty státu způsobené nelegálním zaměstnáváním pohybují v desítkách miliard korun ročně. Spolu s reorganizací struktury úřadů práce a jejich agendy proto posiluje aparát Státního úřadu inspekce práce, kde bude kontrolní činnost sjednocena. Nově bude kontrolu vykonávat 400 inspektorů Státního úřadu inspekce práce. Faktem také je, že práce načerno je od ledna 2012 mnohem citelněji sankcionována – zavedena byla dolní hranice sankce při odhaleném zaměstnávání lidí načerno. Zaměstnavatel tak bude moci být potrestán v rozmezí částek 250 tisíc až 10 miliónů korun.

-pda-