Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s týmem projektu DigiKatalog připravilo mimořádně široké dotazníkové šetření se zaměřením na mapování práce z domova. Cílem  tétostudie je představit ucelenou zprávu o možnostech a využívání práce z domova v jednotlivých oborech pracovních činností. Pro potřeby studie byl sestaven dotazník, zaměřující se na situaci a možnosti práce z domova před současnou epidemiologickou situací i během ní. K jeho absolvování není potřeba žádných speciálních znalostí nebo pracovních informací, neboť je  sestaven tak, aby na něj mohl každý odpovědět bez přípravy. Přínosem v rámci výzkumu budou i odpovědi pracovníků, u kterých není práce z domova možná, přesto jsou pro tento výzkum důležití a jejich zapojení je vítáno.

Dotazník je určen nejen zaměstnavatelům nebo zaměstnancům, ale i široké veřejnosti. Jeho vyplnění pomůže ministerstvu získat velmi cenné informace, které poslouží jako podklad pro nastavení související pracovněprávní legislativy a zároveň se stanou součástí připravované Metodiky práce z domova. Tu připravuje jako jeden z mnoha výstupů tým projektu DigiKatalog, který je jedním z projektových týmů na MPSV.

Dotazník je naprosto anonymní a otázky nejsou zaměřeny na sběr kontaktů případně osobních nebo identifikačních údajů o respondentovi nebo podniku, ve kterém pracuje. Výsledky tohoto rozsáhlého průzkumu budou následně po jejich zpracování veřejně dostupné.

Dotazník lze vyplnit ZDE, a to nejpozději do pátku 22. května 2020. V případě jakýchkoli dotazů k obsahu průzkumu je možné kontaktovat oddělení evaluace MPSV na emailové adrese: evaluace@mpsv.cz.

Projekt DigiKatalog spolu s projektem DigiStrategie 2020 se zabývají vytvářením sad nástrojů, metodik a doporučení pro rozvoj digitálních kompetencí. Oba projekty využívají jako základ evropský rámec rozvoje digitálních kompetencí DIGCOMP 2.1.