Uvedlo to ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na svých internetových stránkách. Ve zprávě se říká, že schválené projekty z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z ESF, budou řádně proplaceny.

Peníze jednoho z nejstarších fondů v EU – Evropského sociálního fondu, který je zdrojem financí na aktivní politiku zaměstnanosti nebo sociální začleňování, rychle docházejí. Státy EU proto podle MPSV s obavami sledují další vývoj. „V současné době Evropská komise vyčerpala veškeré finanční zdroje roku 2012 určené na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V cíli Konvergence je vyčerpání zdrojů očekáváno v řádu maximálně několika týdnů,“ citoval server MPSV Vladimíra Kváče, vrchního ředitele sekce Evropských fondů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Žádosti o platby z jednotlivých zemí EU se platí ze stejné rozpočtové položky, situace tak postihuje všechny členské země stejně.

Podle Evropské komise je situace zaviněna kombinací několika faktorů. Může jít o úsporná opatření v členských zemích nebo opoždění placení příspěvků některých členů do rozpočtu EU a svou roli mohly sehrát i nepřesné odhady některých členů, v jakém objemu budou v letošním roce požadovat platby na programy z Evropského sociálního fondu.

Evropský parlament tak pravděpodobně bude v nejbližší době projednávat změnu rozpočtu EU na rok 2012, resp. bude se hovořit o přesunech v rámci jednotlivých kapitol. „Současná situace je pouze problémem s cash flow na konci rozpočtového období roku 2012. Pokud by platby nebyly proplaceny letos, stane se tak na začátku roku 2013,“ dodává Vladimír Kváča.

Koncoví příjemci dotací, tedy realizátoři dílčích projektů financovaných z evropských prostředků, se ale nemusejí obávat, že by schválené prostředky nedostali včas vyplacené. Projekty jsou nejprve financovány prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, které je následně účtuje přes Ministerstvo financí. Veškeré projekty jsou tak placeny ze státního rozpočtu a Ministerstvo financí pak prostředky nárokuje na Evropské komisi.

-pda-

Proč podle vás docházejí všude peníze na všechno? Co si o tom myslíte?

Diskutujte pod tímto článkem nebo na Facebooku.