Sociální dialog

MPSV PŘEDSTAVILO SYSTÉM PREDIKCE TRHU PRÁCE

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

MPSV PŘEDSTAVILO SYSTÉM PREDIKCE TRHU PRÁCE

Zástupci MPSV na semináři pořádaném se Svazem průmyslu a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR představili „ochutnávku” z výstupů projektu KOMPAS zaměřeného na predikce trhu práce. Jde o komplex matematických modelů, jehož cílem je modelovat různé možné scénáře vývoje trhu práce, zejména z pohledu budoucích požadavků na počty, profese a kvalifikaci potřebných pracovníků. Bere v úvahu očekávaný vývoj ekonomiky a zohledňuje očekávaný demografický vývoj, očekávaný počet absolventů i případné zapojení zahraniční pracovní síly. Zásadní z pohledu zaměstnavatelů je zejména možnost tvorby predikcí na regionální úrovni, nikoliv pouze na celorepublikové. Firmám, krajům či zaměstnancům by výsledný model a jím vytvořené predikce mohly pomoci při rozhodování o budoucnosti jejich firem, škol nebo kariéry.

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?