„Podpora rodin s nejmenšími dětmi patří k hlavním prioritám MPSV. Naším cílem je co nejvíce pomoci rodičům ve slaďování rodinného a pracovního života. Chceme při návratu na pracovní trh podpořit rodiče, zejména maminky. Nechceme, aby byli limitováni tím, že pro jejich dítě třeba nenajdou místo ve školce,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Na výzvu Vybudování dětských skupin (1) bylo vyčleněno 300 milionů korun. Žádosti mohou podávat provozovatelé průběžně od dnešního dne až do konce září ve všech regionech. Financování bude probíhat osvědčenou metodou tzv. jednotkového vykazování, avšak v jiné podobě, než tomu bylo v předchozím Operačním programu Zaměstnanost (OPZ). Zásadní novinkou je způsob vykazování provozu, kdy se dosažená obsazenost dětské skupiny vypočítává na základě uzavřených smluv provozovatele s rodiči. Nově je také možné více než dvojnásobné navýšení částky dotace na vytvoření dětské skupiny. Průměrný projekt nového zařízení s 12 místy tak může získat až 2,8 milionu korun. Podporovány budou jak dětské skupiny pro veřejnost, tak i podnikové dětské skupiny.

V plánu je také vyhlášení výzvy v rámci Národního plánu obnovy (NPO), na kterou bude vyčleněno 1,7 miliardy korun a pomůže obcím při budování infrastruktury pro nové dětské skupiny.„Touto výzvou chceme podpořit investiční projekty na budování dětských skupin, ať už výstavbou nových budov, nebo nákupem a rekonstrukcí těch stávajících, aby mohly dětským skupinám v obcích a městech ještě dlouho sloužit,“ řekl ministr Jurečka. Obce budou mít jedinečnou možnost vybudovat na svém území novou dětskou skupinu. Dotace pokryje až 100 % nákladů na výstavbu nových budov, nákup a rekonstrukci nebo jen rekonstrukci obecních prostor tak, aby tyto objekty následně dlouhodobě sloužily pro provoz dětských skupin. MPSV má na podporu nových dětských skupin v rámci Národního plánu obnovy k dispozici až 6 miliard korun.

Udržení provozu nově vzniklých zařízení je po skončení projektů z OPZ, OPZ+ i NPOzajištěno díky možnosti čerpání státního příspěvku, který je poskytován podle zákona. Aktuální informace o výzvách z Operačního programu Zaměstnanost plus jsou dostupné v přehledu výzev OPZ+. Více informací o Národním plánu obnovy najdete na https://www.mpsv.cz/web/cz/narodni-plan-obnovy

Zdroj: www.mpsv.cz