Takzvané Plné certifikáty byly předány na konferenci, která završila kampaň MPSV a Národního centra pro rodinu, zaměřenou na slaďování pracovního a rodinného života ve firmách.

„Věnovat se zaměstnání a současně rodině je velmi náročné. Oceňuji, že se tolik významných zaměstnavatelů do kampaně zapojilo, že myslí na svoje zaměstnance a snaží se zavádět takové nástroje, které jim pracovní a rodinný život pomáhají sladit,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Konferenci slavnostně zahájila náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová. Nejdůležitějším bodem setkání bylo slavnostní předání certifikátu zbývajícím deseti organizacím, jež úspěšně zavedly nástroje a opatření, které pomohou ke sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců jednotlivých společností.

Do projektu Audit rodina & zaměstnání se zapojilo celkem šestnáct společností. V devíti případech se jednalo o soukromé firmy, třikrát byla cílovou organizací samospráva, dále tři neziskové a jedna příspěvková organizace. Čtrnáct z těchto společností úspěšně implementovalo prorodinné nástroje a opatření v rámci svých vnitřních struktur. Na konferenci převzali Plný certifikát zástupci ze společností Tchibo Praha, DPD CZ, Městský úřad Hodonín, Město Třeboň, Charita Kaplice, VÚHŽ, BOSCH DIESEL, LUBSTAR a Plzeňský Prazdroj.

Již dříve obdržely certifikáty také Knihovna Jiřího Mahena, Magistrát města Brna, Občanské sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči a Občanské sdružení Heřmánci. Dvě ze společností projekt v jeho průběhu opustily.

Mezi přijatá opatření patřila například zavedení různých podob formy práce na dálku, zavedení pravidel a postupů komunikace se zaměstnanci, jejich vzdělávání i v průběhu mateřské a rodičovské dovolené, placené či neplacené volno v případě naléhavých situací, pružná pracovní doba a další.

„Zavedení těchto opatření je přínosem nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Společnosti, které se do projektu zapojily, si to již v praxi mohly ověřit,“ vysvětluje náměstkyně Zuzana Jentschke Stőcklová. Metodika auditu byla zveřejněna na internetových stránkách projektu jako návod pro další společnosti, které se vydají cestou sladění rodinného a pracovního života.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Spuštěn byl 1. března 2011 a celkové vynaložené náklady představovaly téměř 8,2 milionu korun.

Znáte nějakou další firmu, která se snaží uplatňovat prorodinná opatření?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.