Vyplynulo to z výzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR a ING Pojišťovny z června letošního roku. Data ukazují, že vzdělávání jako benefit využívají i ty společnosti, u kterých se ekonomická situace letos zhoršila. Jak upozornilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na svém webu, zdroje pro financování tohoto benefitu, mohou firmy čerpat také z prostředků Evropského sociálního fondu.

Z Evropského sociálního fondu využívá Česká republika prostředky na zlepšení podmínek v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Z průzkumu SP ČR a ING Pojišťovny vyplynulo, že změna ekonomické situace má největší vliv na investice firem do vzdělávání – 17 procent společností se zhoršenou situací plánuje snížení či úplné zrušení tohoto druhu investic. V roce 2012 vnímá svou situaci jako zhoršenou 27 procent firem, což je o 10 procent více než v loňském roce.

Pro mnohé firmy může být příležitostí grantový systém na firemní vzdělávání financovaný z Evropského sociálního fondu. „Aktuálně se koncem srpna uzavřela výzva na podávání grantových žádostí v oblasti Podnikového vzdělávání. V rámci této výzvy se rozdělí 350 milionů Kč pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a 350 milionů Kč pro velké firmy. O finanční podporu se přihlásilo celkem 1548 projektů v hodnotě 5,3 miliard Kč,“ uvedl server MPSV výrok svého pracovníka Jiřího Kinského.

O Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost:

OP LZZ je jedním z operačních programů, v rámci kterých Česká republika čerpá prostředky z Evropského sociálno fondu. Ten již více než 50 let pomáhá snižovat nezaměstnanost a vytvářet dobré podmínky na trhu práce. Finanční pomoc z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je určena projektům, které různými způsoby odstraňují bariéry na trhu práce – ať už vytvářejí nová pracovní místa, zvyšují kvalifikaci zaměstnanců, umožňují začlenění znevýhodněných skupin obyvatel či lidí s hendikepem. Koncovými příjemci pomoci jsou konkrétní lidé, kterým se ne vlastní vinou nedaří sehnat práci, nebo naopak lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. Na řádné fungování Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dohlíží MPSV. Působnost Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je časově ohraničena programovým obdobím mezi lety 2007 – 2013.

-pda-

Čerpáte peníze na vzdělávání z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.