Vyplývá to z údajů ministerstva práce a sociálních věcí zveřejněných v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV).

Střední hrubá mzda ve mzdové sféře, tedy v podnikatelském sektoru, se loni zvýšila meziročně o dvě procenta na 21.015 koruny. V platové, tedy nepodnikatelské sféře, loni výdělky meziročně vzrostly o 0,7 procenta na

23.869 korun. Rozdíl tedy činil 2854 korun. Střední hrubá mzda dělí vyplácené platy na dvě stejné poloviny, podle analytiků tak mnohem více než průměrná mzda odpovídá reálným příjmům obyvatel.

Průměr mzdy ve mzdové sféře byl loni o 109 korun nižší než průměr platu v platové sféře. V roce 2011 pobíralo ve mzdové sféře 68,9 procenta zaměstnanců mzdu nižší, než činila průměrná mzda ve mzdové sféře (25.430 korun). V platové sféře pobíralo ve sledovaném období nižší než průměrný plat (25.321 korun) celkem 60,7 procenta zaměstnanců.

V roce 2011 odpracovali zaměstnanci v podnikatelské sféře v průměru 149,8 hodiny za měsíc a v platové sféře 146,3 hodiny. Zaměstnanci v soukromých firmách loni odpracovali v průměru o 3,5 hodin měsíčně více než zaměstnanci v platové sféře. Zaměstnanci v podnikatelské sféře v roce 2011 odpracovali také více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. “Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně 3,5 hodiny přesčas, zatímco zaměstnanci platové sféry 1,7 hodiny,” stojí ve zprávě ISPV.

-pda-