Data zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

V materiálu lze najít například vývoj a strukturu příjmů a výdajů domácností, mezd, úvěrů a úspor. Za nejzajímvavější fakta lze podle mínění MPSV považovat to, že průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství se zvýšila více než čtyřnásobně na 23 951 korun (v metodicky srovnatelném období index 2010/2000: nominální 181,2 %, reálný 141,6 %), dále pak, že průměrná měsíční výše starobního důchodu vzrostla z 2 734 korun v roce 1993 na 10 093 korun v roce 2010, tedy 3,7 krát. Ze zprávy MPSV dále vyplývá, že index spotřebitelských cen dosáhl 258,2 procenta, přičemž nejvyšší byl vzestup cen v letech 1993 – 1998; největší podíl na růstu cen pro domácnosti měly v uplynulých 18 letech bydlení a výživa, což zasáhlo nejvíce domácnosti důchodců.

V roce 2010 vydal člen zaměstnanecké domácnosti za nákup zboží a služeb průměrně za měsíc 11 188 korun, což představovalo navýšení proti roku 1993 o 7 814 korun, celkově ale přírůstek výdajů za celé období zaostal za přírůstkem měsíčních příjmů. Co se týká dat zadluženosti českých domácností, vycházel přehled MPSV z dostupných dat ČNB. Z těch pak vyplynulo, že zadluženost českých domácností u bank výrazně vzrostla, a to z 92,8 miliard korun na 1 044,1 miliard korun v roce 2010, což znamená jedenáctinásobný nárůst. Hlavní slovo v nárůstu půjček mají korunové půjčky (od roku 2000 zejména na bydlení); významné bylo, že dříve neúměrný zájem o úvěry se v posledních letech v souvislosti s hospodářskou krizí snížil a nezpůsobil tak platební neschopnost bank.

-pda-