Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje od ledna 2024 do června 2028 projekt DigiKvalifikace, který je určen k rozvoji systému online nástrojů za účelem zvyšování digitálních kompetencí. Moderní trh práce totiž klade vysoké nároky na digitální dovednosti a zvýšení těchto kompetencí tak pomůže jednotlivcům stát se konkurenceschopnějšími a flexibilnějšími při hledání zaměstnání. Cílovými skupinami projektu DigiKvalifikace jsou zaměstnanci institucí trhu práce, klíčové instituce pro oblast dalšího vzdělávání a jiní relevantní aktéři na trhu práce. Pro zaměstnance veřejných služeb zaměstnanosti budou vytvořeny nástroje sloužící k efektivnější práci s klienty, poradenskou činnost a další vzdělávání.

Během projektu DigiKvalifikace bude probíhat rozvoj informačních systémů Národní soustavy povolání (NSP) a Centrální databáze kompetencí (CDK). Nové moduly budou vytvořeny u NSP a nové administrační rozhraní u CDK. Kromě technického řešení dojde také ke klasifikaci digitální kompetence u vybraných povolání v NSP. Dále budou vytvořeny podpůrné online nástroje pro zprostředkování zaměstnání s cílem snížení administrativní zátěže, popisné manuály a videoprůvodce pro praktické využití informačních systémů.

V rámci projektu DigiKvalifikace došlo v průběhu prvního pololetí realizace ke spuštění nové verze webových stránek PortálDigi a vydání dalšího dílu DigiPodcastu, tentokrát na téma Gamifikace, virtuální realita a rozšířená realita. Co se pod těmito pojmy skrývá a jaké herní prvky či principy lze využít ve vzdělávání k motivaci lidí i případné následné změně jejich chování, jsme se dozvěděli od hosta Lukáše Macenauera, spoluzakladatele firmy, která se věnuje vývoji on-line simulačních her a měření kompetencí. Aktuální i předchozí díly DigiPodcastů si můžete poslechnout na hlavních podcastových platformách, případně na digipodcast.cz.

Projekt DigiKvalifikace je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a ze státního rozpočtu ČR. Více informací o projektu lze najít na webu www.portaldigi.cz. Projekt DigiKvalifikace je i na Facebooku, LinkedIn, Instagramu a videa naleznete na příslušném YouTube kanálu projektu.