V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z ESF lze až do poloviny února žádat o dotace na dětské skupiny. Podpora je určena na zařízení s kapacitou od 7 do 24 míst, která budou fungovat mimo Prahu po dobu roku a půl. Na svých internetových stránkách o tom informuje MPSV.

Dětské skupiny jsou zřizovány zaměstnavateli a mohou sídlit přímo ve firmách, takže rodiče mohou své děti v průběhu dne navštívit a ušetří i čas, který by jinak strávili na cestě do školky a ze školky. Pro firmy tato forma zaměstnaneckého benefitu představuje zejména rychlejší zapojení zaměstnanců na rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu. MPSV pro své zaměstnance podobnou službu rovněž poskytuje.

O dotaci mohou žádat zaměstnavatelé, kteří mají alespoň dvacet zaměstnanců. Na celkový provoz takto podpořených zařízení však nelze najmout externího dodavatele, projekt tedy například předpokládá vznik nového pracovního místa pro osoby pečující o děti. Minimální výše podpory je 721 686 korun, maximálně lze získat až 2 474 352 korun.

Kromě firem mohou o podporu žádat i neziskové organizace, školy nebo místní samospráva. Ti všichni mohou využít nabídku MPSV na konzultaci svého projektu ještě před podáním. Na jedno vytvořené místo v zařízení péče o děti je poskytována podpora ve výši cca 24 tisíc korun, na následný pololetní provoz jednoho místa dosahuje podpora až 35 tisíc korun, podmínkou je ovšem dostatečná docházka dítěte. Více informací najdete na www.esfcr.cz/vyzva-a4.

Myslíte si, že takzvané dětské skupiny jsou potřeba, nebo by bylo lepší rozšířit kapacitu mateřských škol?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.