Vypnutí ekonomiky z důvodu pandemie a přijetí opatření nutných v rámci boje s touto pohromou se nutně promítlo do práce Sekce pro EU a zahraniční obchod Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) České republiky. „Naše dosavadní náplň spočívala v podpoře zahraničního obchodu tradičními nástroji jako jsou podnikatelské mise, jednání s mezinárodními obchodními partnery v rámci bilaterálních a multilaterálních platforem a organizace oficiálních účastí na veletrzích a výstavách ve světě. To vše jsme museli ze dne na den přenastavit na aktuální vývoj a potřeby českých firem,” konstatuje náměstkyně ministra Martina Tauberová, která tuto sekci řídí.

Brno? Zásadní zásah

Hlavní změna spočívala podle ní v tom, že MPO muselo rychle začít řešit urgentní situaci podniků z hlediska likvidity. „Ministerstvo stojí za celou řadou podpůrných programů jako jsou Czech Rise Up, COVID Technologie, COVID 1 až 3, COVID – Nájemné, COVID Plus, COVID – Ošetřovné a další. Tyto programy musely být rychle připraveny v reálném čase, museli jsme alokovat finanční zdroje a zejména personál k vyřizování žádostí,” líčí náměstkyně.

Za příznačné v koronavirové doby považuje Martina Tauberová zrušení letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně. „MSV je hlavní veletržní událostí v tuzemsku, proto jde o zásadní zásah, když byly Veletrhy Brno nuceny od jeho konání ustoupit. V žádném případě tím nechceme dát najevo, že by klesala podpora českému strojírenství,” ubezpečuje Tauberová a dodává: „Strojírenství (v širším pojetí včetně automobilového a elektrotechnického průmyslu) se podílí ze 60 procent na celkových našich exportech. Nejdůležitější je automobilový průmysl, který se na vývozech podílí z jedné čtvrtiny. Naším zájmem tak je nadále podporovat české strojírenství a budeme rádi, když se budeme moci mimo jiné vrátit v příštím roce k MSV.”

Propad exportu, šance v EU

Z průzkumu MPO a Svazu průmyslu a dopravy ČR z června tohoto roku vyplynulo, že hlavní výzvou pro domácí vývozce bylo omezení prostupnosti hranic, přerušení dodavatelských řetězců, zpoždění dodávek komponentů, nemožnost volně cestovat a sjednávat kontrakty na místě a propad poptávky. V důsledku těchto změn se celkový český export snížil v první polovině roku o více než 11 procent, u strojírenství dokonce o více než 14 procent.

„Důležitou roli pomoci sehrávají zahraniční kanceláře agentury CzechTrade, kterých je 50 a řeší konkrétní formy pomoci našim exportérům přímo na místě. Pokud jde o financování exportu, nezastupitelnou roli v celém systému proexportní podpory mají pojišťovna EGAP a Česká exportní banka. MPO organizuje na podporu exportérů četné informativní webináře a s pomocí dostupných digitálních technologií připravuje nové způsoby propagace firem v zahraničí,” vypočítá náměstkyně Tauberová. Obrovskou příležitost v post-covidové obnově ekonomiky představuje Fond obnovy EU v objemu 750 miliard eur. Česká republika by mohla získat až 182 miliard korun na investice do modernizace ekonomiky. „Prioritami EU jsou zelená a digitální transformace. Musíme se postarat o to, abychom tento investiční balík vhodným způsobem využili,” uzavírá Martina Tauberová.

Zdroj: www.businessinfo.cz