Jen v loňském roce Mládkův rezort připravil nebo se podílel na přípravě osmdesáti akcí na podporu exportu a českého zahraničního obchodu. Seznam událostí v letošním roce najdete na stránkách MPO.

Čeští vystavovatelé se v roce 2014 pod záštitou MPO zúčastnili 35 veletrhů a výstav v teritoriích, která jsou zajímavá pro tuzemský byznys a ani letos nebude počet akcí nižší. Kromě tradičních evropských lokalit se poslední dobou obrací česká pozornost zejména na Blízký Východ, Indii a další asijské země včetně Číny.
Podrobněji k výstavám a veletrhům podporovaným MPO.

Rusko stále prioritou?

Přes zhoršené vztahy Západu s Ruskem v důsledku ukrajinské krize se pod záštitou MPO čeští výrobci a exportéři představili také na několika tradičních akcích v Rusku či bývalých zemích SSSR – například na veletrhu elektrozařízení Elektro v Moskvě, veletrhu pro hutnictví  St. Petersburg Technical Fair či veletrhů Ecwatech (vodohospodářství) a Automechanika (automobilový průmyslu) opět v ruské metropoli. Prezentaci českých firem v Rusku pomohly také akce spojené s pořádáním zimní olympiády v Soči, kde byly výrobky se značkou Made in Czech Republic k vidění v Českém domě.

Letos je četnost kontaktů s ruskou stranou přece jen nižší. Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla by ovšem české firmy ruský trh opouštět neměly. „Rusko pro nás nepřestává být prioritní. Je velké množství oborů a sektorů, které jsou v Rusku stále uplatnitelné,“ uvedl náměstek.

Obecně spoléháme na to, že podnikatelské rozhodování firem, do kterých zemí budou investovat, nestojí pouze na tom, jestli dal stát této oblasti štítek prioritního teritoria, ale udělají si i svoje analýzy s tím, že navrch mohou od státu čekat podporu. Pro sektory, které u nás mají vysoký potenciál, budeme hledat trhy, na kterých jsou uplatnitelné. To jsou pro nás klíčové, perspektivní trhy,“ dodal Vladimír Bärtl.

Podnikatelské mise

Kromě veletrhů a výstav, jež se týkaly všech ekonomických odvětví a které loni a na počátku letošního roku umožnily českým firmám prezentaci například v Hanoji, Istanbulu, Dubaji, Kuala Lumpuru, indickém Bangalore či v Mexico City, pořádá MPO každoročně také řadu odborných seminářů a konferencí na témata typu podmínky pro podnikání či ekonomický potenciál jednotlivých zemí či teritorií. Tradičně organizuje i hospodářská fóra zástupců ČR a zahraničních partnerů.

Samostatnou kapitolou jsou cesty ministra či jeho náměstků a dalších zástupců české politické scény – a to v doprovodu představitelů firem – do zemí, kde čeští podnikatelé potřebují navazovat na dlouhodobou a dobrou spolupráci, stejně jako tam, kde je teprve potřeba byznysu otevřít dveře. V loňském roce šlo například o dubnovou podnikatelskou misi do Srbska a Slovinska (za účasti prezidenta Zemana), cestu ministra průmyslu a obchodu do Vietnamu (vzájemný obchod loni narostl o desítky procent), nebo Mládkovu červnovou návštěvu Číny (v Suzhou bylo otevřeno nové česko-čínské technologické centrum).

Poslední významnější misí byla únorová návštěva prezidenta Zemana na Blízkém Východě, jíž se zúčastnil i náměstek Bartl. Čtyři desítky českých podnikatelů se v Ammánu setkaly s představiteli 50 jordánských firem na česko-jordánském obchodním fóru. České firmy mohou v Jordánsku počítat především s kontrakty v oblasti energetiky.

Ještě perspektivnějším trhem se zdají být Spojené arabské emiráty. „Tématem jednání náměstka Bärtla s jeho protějšky bylo rozšíření vzájemného obchodu, včetně zájmu emirátské strany o vývoz našich automobilů. K námětům pro další spolupráci patří i návrh na ustanovení bilaterálního smíšeného orgánu pro vzájemnou ekonomickou spolupráci,“ uvádějí zástupci MPO. Čeští vystavovatelé následně zaujali návštěvníky mezinárodního veletrhu obranného a bezpečnostního průmyslu IDEX 2015, jehož se v Abú Dhabí zúčastnili zástupci dvou desítek českých firem. Odhadované kontrakty by v budoucnu mohly dosáhnout částky zhruba 360 milionů korun.

Další aktivity MPO při podpoře exportu

Nová exportní strategie

Ministerstvo se významně podílí také na nové vývozní strategii ČR, která by měla mít spíše než teritoriální tzv. sektorový charakter. V praxi to znamená, že zájem se spíše než na jednotlivá teritoria zaměří na odvětví, v nichž mohou české podniky se svými výrobky uspět.

My jsme si na začátku při revizi exportních strategií udělali několik kulatých stolů s podnikateli, zástupci odborů a hospodářského výboru sněmovny. Byli tam zástupci velkých firem ze Svazu průmyslu a dopravy, ale i zástupci Asociace malých a středních podniků. Jednohlasně zní požadavek zdůraznit sektorový přístup, je to i v souladu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, které se s námi na optimalizaci exportní strategie podílí.

Nechceme se strategicky zbavovat pohledu na klíčová teritoria, ale tato teritoria budou definována na základě slibných sektorů. Nebudeme mít plošně několik prioritních oblastí, ale klíčové budou všechny, kde mohou naše firmy se svými výrobky a službami uspět,“ prozrazuje Bärtl.

A jaká odvětví mají pro Česko obecně největší exportní potenciál?

Vycházíme z toho, co je notoricky známým faktem a skutečností, tzn. dodavatelský řetězec v automobilovém průmyslu, v dopravním sektoru, v energetice a strojírenství. Na druhou stranu, velké firmy mají své nástroje a dokáží se prosadit v zahraničí i bez pomoci státu. Mají k tomu nástroje i kapacity. I to je důvod, proč je naše podpora cílena zejména na malé a střední firmy,“ doplňuje náměstek.

Podle Bärtlových slov je pro ČR důležité zaměřovat se na obory, které mají vysokou přidanou hodnotu, nezaměnitelné know-how a tím pádem i větší šanci stát se konkurenceschopnými. „Jako příklad můžeme uvést český letecký průmysl, který si udržuje dlouhodobě velice dobré renomé i konkurenceschopnost. Dále je to chemický či strojírenský průmysl, nanotechnologické obory, IT, nebo zdravotnická technika,“ dodává Vladimír Bärtl.

 

Vybrali byste si z aktivit MPO?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-