Dvoudenní cesta byla zaměřena na témata jako jsou rozvoj měst, výzkum, vývoj inovace, úspěšné restrukturalizační projekty, noví investoři nebo strukturální změny v klíčových odvětvích. Cesta měla inspekční charakter. „Jde nám o uspořádání akce pro asi sto lidí z Bruselu během českého předsednictví“, poodhalil účel cesty velvyslanec Zajíček. Dvoudenní program byl zahájen přijetím u primátora Ostravy Tomáše Macury. Zde jsme probrali opatření města na podporu podnikatelů postižených pandemií, ale také rozvojové projekty města v oblasti kultury, inovací a dopravy, kde městský dopravní podnik chystá úplné odstavení dieselových pohonů a v roce 2022 by měl ve své flotile přivítat první vodíkové autobusy.

Následovalo přijetí u prof. Snášela, rektora VŠB – TUO. Ten spolu se svým týmem představil bohatou historii této tradiční instituce, aktuální podobu kampusu, který patří mezi největší v ČR, aktuální projekty i plány do budoucna. Na přetřes tak přišel nový kariérní portál, nový způsob organizace smluvního výzkumu, centralizace energetických center VŠB – TUO nebo záměry univerzity v oblastech, které budou hrát stále důležitější roli jako jsou hospodaření s vodou a materiálový výzkum. Pan velvyslanec Zajíček podotknul, že nejen technické fakulty školy mají svou vysokou úroveň, ale že jeho tým mám velmi pozitivní zkušenosti se stážisty z fakulty ekonomické a bude rád za pokračování této spolupráce.

Následovala prohlídka dvou významných pracovišť školy. Nejdříve jsme si prohlédli Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, kde byli hosté seznámení s fungováním takto vyspělé technologie, s režime obměňování komponentů, aby se IT4I udrželo konkurenceschopné nebo se zapojením centra do mezinárodních superpočítačových struktur. S ohledem na jarní vlnu pandemie COVID – 19 projevil pan velvyslanec Zajíček zájem vidět také laboratoř 3D tisku Protolab, která na sebe během pandemie upozornila tiskem ochranných štítů.

Z VŠB – TUO jsme pokračovali k primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten pana velvyslance seznámil s aktuální situací ve městě, s očekávánými dopady ukončení těžby, ale také s rozvojovými projekty, které má město předpřipravené a s okolnostmi, které jsou rizikové pro realizaci těchto projektů. Jak podotkl viceprezident Svazu Jan Rafaj „Pana velvyslance jsme do Karviné přivezli, protože ke Karviné se řada lidí obrací zády, ikdyž spoustu let naší zemi umožňovala topit a svítit, ale bez pozitivního vývoje Karviné, nebude pozitivní obraz MSK nikdy úplný“.

Oficiální část prvního dne programu jsme zakončili v Dolní oblasti Vítkovic. Kde si hosté prohlédli Multifunkční aulu Gong, Science centrum Svět techniky, prostory v bývalém dolu Hlubina a celé setkání jsme zakončili kávou v Bolt Tower s fantastickými výhledy na zelenou Ostravu.

Druhý den cesty byl zahájen v Třineckých železárnách setkáním s generálním ředitelem společnosti a viceprezidentem Svazu Janem Czudkem. Témata byla setkání byla jasná: aktuální situace v evropské ocelářství a klimatické cíle. „Chybí komplexní přístup EU k průmyslu ve vztahu k dekarbonizaci“ míní Jan Czudek, který je však pozitivní: „Cíle, které EU vyžaduje umíe splnit, ale potřebujeme její pomoc“. Součástí návštěvy byla také prohlídka provozu kontidrátové trati.

Následně jsme se přesunuli do Kopřivnice do firmy Brose, která v programu zastupovala úspěšné zahraniční investory v našem kraji. Hosté byli seznámeni nejen s výrobním programem, ale také s podmínkami pro zaměstnance, aktuálními problémy s nábory pracovníků a na závěr proběhla prohlídka provozu, během které generální ředitel Niclas Pfüller upozornil hosty na skutečnost, že komponety ze společnosti se dnes nachází ve skoro každém autě, které lze na evropských silnicích potkat.

Závěr dvoudenního programu patřil návštěvě skuteční ikony nejen českého průmyslu, automobilky Tatra. Tento výrobce individualizovaných nákladních vozů pro těžké terény se v posledních letech stabilizoval a generální ředitel Pavel Lazar s ředitelem marketingu Kamile Košťálem seznámili hosty nejen s výjimečnou historií značky, její současnou výrobou, ale také se společenskými aktivitami, včetně renovace legendárního vlaku Slovenska strela a chystaným otevřením nového muzea nákladních automobilů. Pomyslnou tečkou za celým programem byly jízdy v automobilech Tatra řízených zkušebními řidiči firmy po testovacím polygonu.

Celým programem se jako červená nit samozřejmě vinulo téma Covidu a toho, co bude následovat. Velvyslanec Zajíček během cesty všem zdůrazňoval, že se regionu nyní v rámci Plánu obnovy otevírají velké možnosti: “Je potřeba, mít připraveno hodně kvalitních projektů”, řekl velvyslanec Zajíček, který byl s průběhem návštěvy spokojen.Role hostitele se během návštěvy ujal viceprezident Rafaj, který deklaroval zájem Svazu spolupracovat i na přípravě akce během předsednictví: “Náš region má mnoho co nabídnout a také má řadu témat k řešení, které by lidé z “Bruselu” měli vidět na místě”.

Autor: P. Holica