Podle Týdne.cz o finančním příspěvku budou v rámci pilotního projektu „Tvoje první práce“ rozhodovat centra EURES (Evropská služba zaměstnanosti) v Dánsku, Německu, Španělsku a Itálii. “Cílem pro období let 2012 až 2013 je přímo finančně pomoci přibližně pěti tisícům mladých lidí najít zaměstnání v kterékoliv zemi EU mimo zemi jejich bydliště,” citoval Týden z informační brožury k programu EURES.

Cestu na pohovor a nabídku pracovního místa musí vždy písemně potvrdit zaměstnavatel. Mezi podmínky dále patří, že úvazek bude delší než půl roku. Výše příspěvku bude daná tím, jak daleko musí jeho příjemce na pohovor cestovat. Peníze přitom může využít na cestovní náklady i na pobyt. Je možné je získat i na přestěhování do jiné země za účelem zaměstnání. V tom případě je částka podstatně vyšší než 300 eur.

O příspěvek si mohou zažádat i lidé z České republiky. “V souvislosti s projektem EURES Česká republika aktuálně pracuje na výběrovém řízení do švédské firmy APSIS na pozici ‘sales representative’,” uvedla pro Týden.cz Táňa Kozelková z tiskového odboru ministerstva práce a sociálních věcí. Při výběru vhodného kandidáta hodlá využít finančních prostředků určených na tento projekt.

Pokud si mladí z České republiky budou chtít najít zaměstnavatele a zažádat si o příspěvek sami, budou se muset obrátit na pobočku EURES v některé z výše zmíněných zemí. “Záleží pak na nich, jestli se rozhodnou jednotlivou žádost podpořit, či nikoli,” řekla Kozelková. Ne všichni žadatelé o práci však příspěvek dostanou. “Program funguje spíš tak, že hledá vhodné uchazeče, kteří odpovídají existujícím nabídkám práce,” dodala Kozelková.

-pda-