Evropský parlament si proto přizval dva účastníky z každého členského státu, ve věku od 18 do 30 let, z nichž jeden byl zaměstnaný a druhý nezaměstnaný.

Agora odstartovala dopoledne 6. listopadu projevem předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze o tom, že boj proti nezaměstnanosti mladých, je otázkou přežití pro náš demokratický systém. V podobném duchu zněly i další projevy Isabelle Durant, místopředsedkyně Evropského parlamentu, a Martina Hirsche, bývalého Vysokého komisaře pro mládež.

Pod vedením moderátorů vedli účastníci otevřenou diskuzi o různých aspektech nezaměstnanosti a vlastních zkušenostech s hledáním práce. Druhý den byli mladí lidé rozděleni do pracovních skupin a diskutovali o překážkách, kterým dnes a denně čelí na pracovním trhu, o pracovních podmínkách, neplacených stážích, malé podpoře začínajících podnikatelů atd.

V Evropě je více než 5 milionů mladých Evropanů do 25 let, kteří jsou stále bez práce. Toto číslo není zanedbatelné a všem zúčastněným bylo jasné, že musí přijít s jasnými a aplikovatelnými návrhy, aby se lídři EU začali o situaci více zajímat. Situace na trhu práce je mezi členskými státy ovšem odlišná. Například v Dánsku a Rakousku se rozmohly neplacené stáže, kdy absolventi pracují 40 hodin týdně po dobu delší než půl roku bez nároku na jakoukoli odměnu, která by jim pokryla ty nejnutnější výdaje na jídlo a ubytování. Na rozdíl tomu v Portugalsku, ve Španělsku a na Maltě čelí trh obrovskému množství mladých lidí se základním vzděláním. Tito lidé přitom dobrovolně opustili školský systém a nyní nemohou pro svou malou kvalifikaci nalézt uplatnění na trhu práce.

Otevřený dialog byl místy až „ohnivý”, když se zúčastněné strany snažily přesvědčit svými argumenty ostatní účastníky. Na závěr, ale dialog vyústil v návrh společného textu, který by mohl přispět ke konferenci hlav států v otázce zaměstnanosti mládeže. Mezi hlavní body dokumentu patří placené stáže, uznávání dovedností získaných v rámci dobrovolnictví, podpora mladých podnikatelů a zřízení informačních platforem. Mladí lidé se bojí zakládat vlastní společnosti, proto by uvítali finanční spoluúčast a dlouhodobé poradenství ze strany státu. Účastníci by také chtěli docílit stavu, kdy by mobilita v rámci EU měla být možností a svobodnou volbou každého občana v rámci EU, ale ne důvodem ekonomické nutnosti a špatné situace v jeho rodné zemi.

Doporučení z tohoto občanského Agora byly předány evropským rozhodovacím orgánům a bude se o nich diskutovat i během Evropského setkání mládeže v květnu 2014 ve Štrasburku.

Krátká videoprezentace z konference

Prohlášení

Marta Slepánková