Josef Středula porazil přesvědčivě svého protikandidáta, dosavadního místopředsedu ČMKOS Václava Pícla.

Středulovou prioritou bude stmelovat činnost 29 odborových, které jsou členy ČMKOS, aby odborová centrála byla důstojným protihráčem svým sociálním partnerům.

Pokud to bude nutné, bude centrála tvrdě vystupovat proti případným snahám oslabit postavení odborů a životní úroveň zaměstnanců, uvedl nový předseda.

Odboráři ještě volili dva místopředsedy. Po neúspěchu v předsednické volbě se o místopředsednické křeslo ucházel i Václav Pícl. Kandidovala také současná místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová a šéf odborářských legislativců Vít Samek. Delegáti nakonec zvolili do funkce místopředsedů ČMKOS Radku Sokolovou a Víta Samka.

Delegáti sjezdu schválili také stěžejní dokument pro příští čtyři roky – Program ČMKOS. Odborová centrála si v něm dala mimo jiné za cíl udržet stávající pracovní místa, vybudovat nová a obhájit co nejdůstojnější podmínky svých členů i ostatních zaměstnanců v období, kdy se bude Česká republika vyrovnávat s důsledky hospodářské krize, dlouhodobého uplatňování neoliberálních koncepcí pravicovými vládami a konkurenčními tlaky globální ekonomiky na trh práce, na soukromé a pracovní právo a sociální systémy.

ČMKOS považuje kolektivní vyjednávání za základ sociálního dialogu a důležitou součást firemní kultury. Podle serveru Esondy.cz bude i nadále každoročně doporučovat cíle pro vyjednávání růstu mezd a platů na základě makroekonomických analýz a odhadů inflace, bude usilovat o to, aby se kupní síla českých zaměstnanců zvyšovala a postupně přibližovala evropskému průměru.

ČMKOS a odborové svazy chtějí také vystupovat proti porušování zaměstnaneckých práv, bránit uplatňování neplnohodnotných forem práce, nelegálnímu zaměstnávání, vyplácení černých mezd a všem formám prekérní práce.

Co soudíte o výsledcích jednání sjezdu ČMKOS?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.