Nejvyšší požadavky ohledně schopností přitom mají firmy na vysokoškoláky. Za nejméně důležité považují jazyky.

Při přijímání nových pracovníků (firmy) nejčastěji upřednostňují vyváženost profesních a klíčových kompetencí,“ konstatuje zpráva NÚV. Požadavky se ale liší podle oborů, například u mechaniků a opravářů se dá očekávat větší důraz na odborné znalosti. Většina zaměstnavatelů také preferuje u uchazečů široký záběr znalostí. Pouze některé obory, například doprava, preferují spíš úzce zaměřené, ale o to hlubší znalosti v dané oblasti.

Ačkoliv se o důležitosti měkkých dovedností mluví už řadu let a jejich zlepšování je součástí školních vzdělávacích programů, zaměstnavatelé je často u absolventů postrádají.

Ze strany zaměstnavatelů terciárního sektoru je zájem po zlepšení přípravy žáků zejména u schopnosti nést zodpovědnost, umění jednat s lidmi a schopnosti řešit problém,“ zjistil průzkum. Firmy by také uvítaly, kdyby absolventi lépe uměli zvládat stres, dokázali komunikovat a neměli problém se dál vzdělávat.

Přestože zběhlost v cizích jazycích označili dotázaní podnikatelé jako nejméně důležitou, jazyky, schopnost komunikovat a řešit problémy a také práci s počítačem uvedly firmy jako požadavky, jejichž význam v budoucnu ještě poroste.

Jakou roli přisuzujete měkkým dovednostem?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.