Odboráři požadují v letošním roce pětiprocentní růst mezd. Uvádějí, že jimi navržený vývoj mezd povede k pozitivní změně atmosféry ve společnosti a bude přínosem pro ekonomický růst i veřejné finance v ČR. Podle předběžných výsledků šetření SP ČR a České národní banky za první čtvrtletí 2016 předpokládají zaměstnavatelé v České republice průměrný růst mezd pro letošní rok zhruba 2 %.

Viceprezident Rafaj uvedl, že i SP ČR vidí prostor pro růst průměrných mezd, doporučuje však k němu dospět jinými cestami než navrhují odboráři, a sice zejména změnou struktury pracovních míst. „Jednak využitím směru, který jsme nastavili na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno, a sice iniciativy Průmysl 4.0,“ řekl Jan Rafaj. „Preferujeme také státní pobídky pro umístění inovačních center nadnárodních společností, zavedení pobídek pro vytváření pracovních příležitostí s vyšší přidanou hodnotou, stejně jako národní strategii získávání investorů nabízejících tyto pozice,“ konstatoval.

Viceprezident SP ČR vyzval odboráře ke společnému tlaku na vládu v oblasti posílení podpory aplikovaného výzkumu, změn ve školství a vymahatelnosti práva. „Je to náš společný zájem,“ uvedl. „Současný vývoj potvrzuje, že produktivita práce neroste rychleji než nárůst mezd, což dokládá, že skutečný problém je ve struktuře pracovních míst,“ prohlásil dále Jan Rafaj.

Tisková zpráva k dispozici zde.

zdroj: www.spcr.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.