Nejnižší míru nezaměstnanosti si stále drží ČR (2,8 %), následuje Polsko (3,1 %) a Malta (4,0 %), nejvyšší naopak Španělsko (16,5 %), Litva (9,8 %) a Itálie (9,6 %) (dostupné údaje z Řecka ukazují 16,8 % v červenci 2020). V meziročním srovnání se srpnem 2019 se nezaměstnanost zvýšila o 0,8 % v eurozóně a 0,9 % v celé EU.

Zdroj: www.businessinfo.cz