V roce 2020 v zemích EU pouze 1 % podniků s alespoň 10 zaměstnanci dosáhlo na velmi vysokou úroveň digitální vyspělosti a 14 % dosáhlo na vysokou úroveň. Většina firem mělo přitom nízkou (46 %) nebo velmi nízkou míru (39 %) digitální vyspělosti. Ve srovnání s rokem 2018 se index digitální vyspělosti (Digital Intensity Index – DII) zvýšil o 5 p.b. na úrovni velmi vysoké vyspělosti a o 0,4 p.b. na úrovni vysoká digitální vyspělost.

Index digitální vyspělosti měří využívání různých digitálních technologií a inovací ve firmách

Index digitální vyspělosti měří míru využívání různých digitálních technologií ve firmách a v rámci skóre 0-12 ukazuje, kolik z těchto technologií jednotlivé firmy aktivně využívají. Čím vyšší skóre je, tím větší je digitální vyspělost firem v rozmezí od velmi nízká až po velmi vysoká.

Index například zohledňuje, jestli má více než 50 % zaměstnanců firmy přístup k internetu, jestli firma zaměstnává IT specialistu, rychlost internetu ve firmě, zda má firma webové stránky a jak jsou technicky řešené nebo kolik zaměstnanců má k dispozici mobilní zařízení s přístupem k mobilním datům. A dále využívání 3D tisku pro firemní účely, cloudových služeb, online fakturace, umělé inteligence nebo objem příjmů z e-commerce alespoň ve výši 1 % z celkového obratu firmy.

Větší firmy jsou digitálně vyspělejší

Digitální vyspělost roste také s velikostí firmy. Data Eurostatu ukazují, že 9 % velkých firem působících v EU má velmi vysoké DII a 42 % z nich vysokou míru digitální vyspělosti. Naopak téměř polovina středně velkých podniků (47 %) a malých podniků (46 %) měla velmi nízkou úroveň digitální vyspělosti.

Nejvíce firem s vysokou mírou digitální vyspělosti je ve Finsku a Dánsku (shodně 5 %) a v Belgii (3 %). Nejnižší míra digitální vyspělosti byla zaznamenána v Bulharsku a Rumunsku (shodně 66 %), v Řecku (60 %), Lotyšsku (57 %) a Maďarsku (53 %). Firmy v těchto zemích málo investují do digitálních technologií a jejich digitální vyspělost je na velmi nízké úrovni.

Chcete zvýšit vaši digitální vyspělost? V TREXIMĚ jsme vyvinuli cloudové aplikace, které pomáhají personalistům v jejich práci, zejména při vytváření a správě popisů pracovních pozic, stanovení hodnoty pozice, nebo hodnocení zaměstnanců. Obraťte se na nás.

Zdroj: www.trexima.cz