Deník Právo přišel s informací, že ze sedmnácti mají zůstat jen tři. Ze stovek zaměstnanců jich má po naplnění představ ministra zůstat jen šedesát. Úspora pro ministerstvo by tak ročně byl v řádech stamiliónů.

Na seznamu ohrožených pracovišť se podle Práva ocitl nejen Výzkumný ústav pedagogický (VÚP), ale i další ústavy. VÚP přitom spravuje tři národní projekty – metodický portál pro výuku na základních a středních školách, metodickou podporu gymnázií, jejichž rozpočty jsou 75 miliónů korun a 40 miliónů korun. Změn by podle deníku mělo doznat i fungování České školní inspekce. Přestože vedení úřadu si žádné optimalizační změny nepřipouští, Dobeš chce sloučit i ústavy dané zákonem, tedy i inspekci.

Podle zjištění Práva se dubnové sloučení úřadů resortu školství týká i Národního institutu pro další vzdělávání. Ohrožen je údajně i Ústav pro informace ve vzdělávání, Národní ústav odborného vzdělávání nebo Cermat, který chystá státní maturity.

-pda-