Cílem Režimu je konkrétní výběr uchazečů z těchto států. Projekt je určen pouze pro přímého zaměstnavatele, který splní kritéria Režimu (pracovní pozice dle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO hlavní třídy 4-8, pracovní místo nahlášené na příslušném Úřadu práce, bezdlužnost kandidáta na zařazení atd.).

O podaných žádostech bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na základě doporučení české podnikatelské reprezentace (SP ČR, HK ČR, KZPS, AMSP) nebo CzechInvest.

V tomto Režimu je roční kvóta 1000 žádostí (tj. 85 žádostí měsíčně). Pokud se měsíční kapacita naplní, bude příjem zastaven. Žádosti o zaměstnaneckou kartu budou přijímat zastupitelské úřady v Ulánbátaru a Manile.

V Režimu ostatní státy je možné podávat také hromadnou žádost (více jak 30 uchazečů).

V České republice je dlouhodobě enormně nízká nezaměstnanost, v březnu 2018 klesla na 3,5 %. Režim ostatní státy má napomoct zaměstnavatelům se získáním dalších pracovních kapacit.

Více informací naleznete na webových stránkách MPO včetně rubriky „často kladené otázky“, které Vám pomohou v lepší orientaci při podání žádosti o zařazení do režimu ostatní státy.

Dotazy k Režimu lze zasílat na: rezimostatniinfo@mpo.cz. Další informace budou zveřejňovány na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz/rezimostatnistaty).

V případě podání Žádosti o doporučení pro zařazení do režimu ostatní státy (Filipíny/Mongolsko) kontaktujte Mgr. Terezu Hejlovou, email: thejlova@spcr.cz.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-