Vláda ČR schválila projekt “Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, jehož cílem je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí pro specialisty z Ukrajiny.

Jsem rád, že se po delších jednáních podařilo schválit projekt, který Ministerstvo průmyslu a obchodu v létě tohoto roku předložilo, podílelo se na jeho přípravě a bude spoluzajišťovat jeho implementaci. Zároveň jsme připraveni se v případě úspěchu tohoto projektu podílet na jednáních o jeho dalších úpravách,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Projekt umožní získat až pro 500 technických specialistů ročně rychlejší zacházení při přijímání a vyřizování jejich žádostí o zaměstnanecké, respektive modré karty na zastupitelských úřadech ČR na Ukrajině.

Vysoce kvalifikovanou pracovní sílu považuji za nezbytnou pro udržování a posilování konkurenceschopnosti České republiky. Domnívám se, že schválený projekt, který přitom žádným způsobem nenarušuje český trh práce, je ideálním způsobem, jak získat pro české zaměstnavatele pracovníky, kteří mohou vytvářet vysokou přidanou hodnotu,” dodal ministr Jan Mládek.

Poptávka po vysoce kvalifikovaných zaměstnancích přitom v ČR stoupá. Projekt má zjednodušit jejich nabírání z Ukrajiny právě v situaci, kdy není možné zaměstnance získat na českém trhu práce, neboť nezbytnou podmínkou pro zařazení do projektu je předchozí umístění volného pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst.

Věřím, že rychlé a efektivní přijetí žádosti o zaměstnaneckou kartu zjednoduší vstup velmi důkladně vybraným specialistům, kteří na českém trhu práce chybí a které často společnosti potřebují pro svůj další rozvoj a získávání nových zakázek i v zahraničí,” uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je rozhodnutím vlády v souladu s projektem pověřeno přijímáním žádostí o zařazení do projektu, stejně jako administrací těchto žádostí. V příloze je proto k dispozici plné znění projektu, včetně všech podmínek, které je pro zařazení do projektu nezbytné splnit, stejně jako formulář žádosti. Zároveň je třeba pro participaci na projektu získat doporučení podnikatelských reprezentací, které je nezbytné doručit spolu s žádostí o zařazení do projektu.

Samotné žádosti o zařazení do projektu je možné zasílat na kontaktní email projektukrajina@mpo.cz.

Pilotní projekt: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (75 kB)

Přílohy pilotního projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny” (102 kB)

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-