Prvním cílem podpory jsou rekonstrukce a budování odpočívadel, hygienických zařízení a dalších zařízení sloužících k lepšímu komfortu pěších tras, naučných stezek a cyklotras. Druhým pak je přiblížení turisticky zajímavých míst pomocí ekologicky šetrné místní dopravy, anebo pomoc při budování orientačního systému, který je uzpůsoben i sluchově či zrakově handicapovaným.

Podpora z programu je poskytována formou dotace ve výši 50 procent celkových výdajů a je určena zejména podnikatelům. Podprogram je součást Národního programu podpory cestovního ruchu.

-red-